Kategória: ÚVOD

Tu sú priradené VŠETKY ČLÁNKY týkajúce sa nášho cirkevného zboru ECAV Háj

Je skvelé keď sa nájde dobrá spolupráca. Toto sme mohli zažiť práve na reformačnom koncerte, ktorý sa uskutočnil 5.11.2017. S cieľom pripomenúť si 500.výročie reformácie sa spojili: Mesto Turčianske Teplice, ZUŠ Turčianske Teplice, Rímsko-katolícka cirkev Turčianske Teplice a Evanjelický cirkevný zbor Háj. Na začiatku sa nám prihovoril brat evanjelický farár Mgr. Tomáš Lipovský a pán […]

Čítať ďalej

Drahí priatelia, bratia a sestry v Ježiši Kristu našom Pánovi. od 27-29.10.2017 40 ľudí z nášho zboru – rodinného spoločenstva prežilo nádherný čas v krásných apartmánoch Čerešňový sad, v malebnej Tatranskej obci Mengusovce. Každé ráno a večer bolo stíšenie, chvály a téma reformácia v rodine. Tu sme preberali rodinný život úspechy a pády – Abraháma, Dávida […]

Čítať ďalej

Náš spevokol sa zúčastnil prehliadky spevokolov nášho seniorátu, ktorá sa konala 15. 10. 2017. Prežili sme požehnaný čas pri spievaní a počúvaní piesní. Ďakujeme CZ Príbovce aj ďalším za organizáciu. Dňa 23. 10. 2017 bolo pravidelné modlitebné stretnutie žien nášho CZ. V tento pondelok toto stretnutie nieslo prívlastok reformačné.

Čítať ďalej
Scroll Up