Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciachList Rimanom 10:15

Touto cestou chcem požiadať všetkých, ktorí majú vo svojich zbierkach fotografie z podujatí cirkevného zboru, aby kontaktovali mňa, alebo brata farára Lipovského.

Bližšie informácie o odoslaní fotografií a videa TU Poprípade ma kontaktujte na email.

Ing. Branislav Záborský, zborový dozorca


1. adventná nedeľa – Začiatok cirkevného roka 2023

"... naša nádej má meno, a to meno je ..." List Židom 10,19-25 VYTRVAŤ VO VIERE, LÁSKE A NÁDEJI Keďže ...
/ Média, ÚVOD

Posledná nedeľa cirkevného roka 2023 (Nedeľa večnosti)

Evanjelium podľa Matúša 25,1-13 PODOBENSTVO O DESIATICH PANNÁCH Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a ...
/ Média, ÚVOD

Predposledná nedeľa cirkevného roka 2023

"... ako je to s nami, dnes, ľuďmi, ktorí sa menujujeme kresťanmi ..."  2. Kniha Kronická 36,11-21 Cidkija mal dvadsaťjeden ...
/ Média, ÚVOD

Muzikál Lastovičky

𝑴𝒊𝒍𝒊́ 𝒑𝒓𝒊𝒂𝒕𝒆𝒍𝒊𝒂. V spolupráci s 𝐦𝐞𝐬𝐭𝐨𝐦 𝐓𝐮𝐫𝐜̌𝐢𝐚𝐧𝐬𝐤𝐞 𝐓𝐞𝐩𝐥𝐢𝐜𝐞 si Vás dovoľujeme pozvať na 𝐌𝐔𝐙𝐈𝐊𝐀́𝐋 𝐊𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈́𝐍𝐘 𝐑𝐎𝐘𝐎𝐕𝐄𝐉 - 𝐀𝐤𝐨 𝐩𝐫𝐢𝐬̌𝐥𝐢 𝐥𝐚𝐬𝐭𝐨𝐯𝐢𝐜̌𝐤𝐲 ...
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

23. nedeľa po Svätej Trojici

"... človeče, je tak veľmi dôležité, aby si pamätal, na ..." Kniha Jobova 14,1-6 Človek narodený zo ženy žije krátko, ...
/ Média, ÚVOD

22. nedeľa po Svätej Trojici 2023 – Pamiatka zosnulých

"... ukázal smrti STOP, červenú ..." Evanjelium podľa Jána 11,17-27 Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v ...
/ Média, ÚVOD

Videozamyslenia pre cirkev – Mgr. Zuzana Lipovská

Milí bratia a sestry. Vypočujte si dve Biblické videozamyslenia našej sestry farárky Mgr. Zuzany Lipovskej a započúvajte sa do piesne ...
/ Média, ÚVOD

Videozamyslenia pre cirkev – Mgr. Tomáš Lipovský

Milí bratia a sestry. Vypočujte si dve Biblické videozamyslenia nášho brata farára Mgr. Tomáša Lipovského a započúvajte sa do piesne našej ...
/ Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

20. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Druhá kniha kronická 1,1-12 Šalamún, syn Dávidov, upevnil sa vo svojom kráľovstve. Hospodin, jeho Boh, bol s ním a urobil ...
/ Média, ÚVOD

Videoklip piesne „TO, JA O PANE MÔJ“

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby našej Evanjelickej cirkvi. Pozrite si ...

19. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Evanjelium podľa Jána 10,22-28 V Jeruzaleme nastali slávnosti posvätenia chrámu; a bola zima. Keď sa Ježiš prechádzal v chráme v ...
/ Média, ÚVOD

18. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Poslušnosť lásky List apoštola Pavla Rímskym 8,35-37 Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, ...
/ Média, ÚVOD

Videoklip piesne „TOTO JE DEŇ“

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby našej Evanjelickej cirkvi. Pozrite si ...
/ Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

Vzácne zamyslenie brata dozorcu pri poďakovaní za úrody

Milí priatelia. Sú chvíle kedy Vás niečo veľmi vzácne postretne. Napríklad priateľ po rokoch, nečakaná udalosť, dar a niekedy myšlienka, ...

17. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Evanjelium Matúša 6: 32-33 Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho ...
/ Média, ÚVOD

16. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"... choď na konci ťa čaká požehnanie ..." Evanjelium podľa Jána 4, 46-54 Tak prišiel zase do Kány Galilejskej, kde ...
/ Média, ÚVOD

15. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"Je tento Boh, aj tvojím Bohom?" Prvá kniha Mojžišova - Genesis 28,10-22 Jákob odišiel z Beér-Šeby a šiel do Cháránu ...
/ Média, ÚVOD

14. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Žalm 146 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.Nespoliehajte ...
/ Média, ÚVOD

13. nedeľa po Svätej Trojici 2023 – Misijné SB Turčianske Teplice

Milí priatelia, konali sa nádherné MISIJNÉ SLUŽBY BOŽIE a to na námestí v Turčianskych Tepliciach …Božie slovo …spev …chvály …modlitby ...
/ Média, ÚVOD

12. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"... preto kresťanstvo by mala byť cesta za človekom ..." Evanjelium podľa Marka 7,31-37 Keď (Ježiš) opustil týrsky kraj, prišiel ...
/ Média, ÚVOD

11. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"... Pokora zvíťazila nad pýchou ..." Prvý list apoštola Petra 5,5b-7 A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa ...
/ Média, ÚVOD

Koncert piesňovej tvorby

V nedeľu 27.8. o 18:00 sa v našom kostole v Háji uskutoční koncert piesňovej tvorby. Spievať bude Silvia Švábiková, hrať na harfe a klavíri bude Lucia Dobošová. Zaznejú piesne ...
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia 2023

Evanjelium podľa Lukáša 19,36-40 Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé ...
/ Média, ÚVOD

9. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Kniha Jóbova 12,2-3a Naozaj, vy zastupujete ľud a s vami vymrie múdrosť. Aj ja mám rozum ako vy, nie som menejcenný ...
/ Média, ÚVOD

8. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"... táto dnešná kázeň, bola vlastne kázeň o kázni..." Jereniáš 23,26-29 Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož ...
/ Média, ÚVOD

7. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Druhý list apoštola Pavla Timoteovi 4,7-8 Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý ...
/ Média, ÚVOD

6. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"... kráčať v špapajách ..." Evanjelium podľa Lukáša 9,57-62 ROZLIČNÍ NASLEDOVNÍCI JEŽIŠA KRISTA Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem ...
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"Aké nesmierne dôležité je povedať slovo -odpusť..." Prvá kniha Mojžišova 50,15-21 JOZEFOVA VEĽKODUŠNOSŤ Keď Jozefovi bratia videli, že im otec ...
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Svätej Trojici 2023

"..., lebo stratený, bol nájdený ..." Micheáš 7,18-19 Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku ...
/ Média, ÚVOD

ZBOROVÝ DEŇ 2023

V sobotu, 18. júna 2023, sa v našom Evanjelickom zbore konal požehnaný 𝐙𝐁𝐎𝐑𝐎𝐕𝐘́ 𝐃𝐄𝐍̌. Sme veľmi vďační Pánu Bohu za ...

1. nedeľa po Svätej Trojici 2023

Evanjelium podľa Lukáša 16,19-31 "Zmena v nás nastane, keď sa ..." PODOBENSTVO O BOHÁČOVI A CHUDOBNOM LAZÁROVI Bol bohatý človek, ...
/ Média, ÚVOD

Svätá Trojica 2023

Kniha Jóbova 23, 3-5 a 8-10 Kiežby som vedel, kde Ho nájdem, aby som došiel až k Jeho sídlu. Predostrel ...
/ Média, ÚVOD

1. slávnosť svätodušná 2023

Evanjelium podľa Jána 3,1-9 JEŽIŠ A NIKODÉM Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Ten prišiel k Nemu v noci ...
/ Média, ÚVOD

Nedeľa po Vstúpení 2023 – Slávnosť Konfirmácie

Evanjelium podľa Lukáša 6,12-16 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a na modlitbách k Bohu strávil noc. Keď svitlo, ...
/ Média, ÚVOD

Konfirmácia 2023 – POZVÁNKA

Drahí priatelia srdečne Vás pozývame na Slávnosť konfirmácie – 21.05.2022 o 9:00 v Háji. Sme vďační za 12 konfirmandov... Pane, ...

5. nedeľa po Veľkej noci 2023 – ROGATE (Modlite sa!)

Izaiáš 66, 12-14 Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov ako ...
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Veľkej noci 2023 – CANTATE

Prvá kniha Kronická 16,7-13 V ten deň poveril Dávid prvý raz Ásáfa a jeho bratov vzdávať vďaku Hospodinovi: Ďakujte Hospodinovi! Vzývajte ...
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Veľkej noci 2023 – JUBILATE

Kniha Jób 19,25-27 Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak ...
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Veľkej noci 2023 – MISERICORDIAS DOMINI

Evanjelium podľa Jána 10,11-21 Ja som dobrý pastier: poznám svoje a mňa poznajú moje, ako ma pozná Otec, aj ja poznám ...
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Veľkej noci 2023 – QUASIMODOGENITI

Evanjelium podľa Jána 21,15-19 JEŽIŠ SKÚŠA PETROVU LÁSKU Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma ...
/ Média, ÚVOD

2. slávnosť veľkonočná 2023

Evanjelium podľa Jána 20,1-10 VZKRIESENIE JEŽIŠA V prvý deň po sobote, včasráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdaléna ku ...
/ Média, ÚVOD

1. slávnosť veľkonočná 2023– Pascha – RESURRECTIO DOMINI

Prvý list apoštola Pavla Korintským 15,12-17a Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z ...
/ Média, ÚVOD

VEĽKÝ PIATOK 2023 – Parasceve

"...niečo veľmi dôležité a zásadné sa začalo diať, pre tvoju záchanu človeče." Prvá kniha Mojžišova 22,1-14 BOH SKÚŠA A POŽEHNÁVA ...
/ Média, ÚVOD

ZELENÝ ŠTVRTOK 2023 – Dies viridum

Evanjelium podľa Lukáša 22,19-20 Nato vzal chlieb, dobrorečil, lámal a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva ...
/ Média, ÚVOD

DETSKÉ SLUŽBY BOŽIE

🤩Pozývame všetky deti na VEĽKONOČNÝ PONDELOK🥰 Viac info. na plagáte... 🥰 ...

Kvetná nedeľa 2023 – PALMARUM

"Počuješ? Kohút zaspieval!" Evanjelium podľa Matúša 26,74-75 Vtedy začal sa zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka! A hneď kohút zaspieval ...
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa pôstna 2023 – Smrtná – IUDICA

"Po akom mieste túžiš? ..." Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri 14,2-10 Proti Mojžišovi a Áronovi reptali všetci Izraelci a celý ...
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa pôstna 2023 – LAETARE

"...potrebujeme porozumieť, o čom je, skutočná viera." Evanjelium podľa Marka 8,11-21 KVAS FARIZEJOV Tu vyšli (k Nemu) farizeji a začali ...
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa pôstna 2023 – OKULI

"Tento príbeh, je vlastne, o každom jednom z nás ..." Evanjelium podľa Jána 9,1-7 UZDRAVENIE SLEPÉHO OD NARODENIA Idúcky uzrel ...
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa pôstna – REMINISCERE 2023

Evanjelium podľa Matúša 15,21-28 KANAÁNKA Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidonu. A hľa, kanaánska žena prišla ...
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa pôstna 2023

Izaiáš 58,4-9a Ajhľa, pre svár a zvadu sa postíte, aby ste mohli biť zločinnou päsťou. Váš dnešný pôst nie je ...
/ Média, ÚVOD

Predpôstna nedeľa 2023

Prvý list Jánov 4,9 V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, ...
/ Média, ÚVOD

Nedeľa po Deviatniku 2023

Evanjelium podľa Matúša 13,3-9 a 18-23 Ajhľa, rozsievač vyšiel rozsievať. A keď rozsieval, niektoré zrná padli kraj cesty, i prileteli vtáci ...
/ Média, ÚVOD

Nové číslo časopisu Vánok

Drahí priatelia, sestry a bratia v Pánovi Ježišovi. Tešíme sa, že nám Pán Boh dal dostatok chuti a sily urobiť  nové ...
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Zjavení Pána 2023

Žalm 23,6 Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom ...
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Zjavení Pána 2023

"... zamyslime sa dnes všetci nad niečím dôležitým, ..." Kniha Józuova 24,15 Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si ...
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Zjavení Pána 2023

"...  a toto je bratia a sestry podstata Vianoc, Vianočných sviatkov, že ..." Evanjelium podľa Jána 1,18 Boha nikto nikdy ...
/ Média, ÚVOD

Nový rok 2023

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 16,13 Vtedy nazvala Hospodina, ktorý s ňou hovorí: Ty si Él Róí, lebo povedala: Vskutku ...
/ Média, ÚVOD

Závierka občianskeho roka 2022. Silvester

"Na čo sa dnes rozpomínaš ty ...?" Žalm 77,12-16 Na skutky Hospodinove sa chcem rozpomínať, áno, rozpomínať sa na Tvoje ...
/ Média, ÚVOD

2. slávnosť vianočná, Pamiatka prvého mučeníka Štefana

Skutky Apoštolov 6,7-8 Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky kládli na nich. A slovo Božie rástlo a počet ...
/ Média, ÚVOD

1. slávnosť vianočná 2022

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 3,14-15 Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok ...
/ Média, ÚVOD

Štedrý večer. Nocturna natalis 2022

"Milujem Vianoce, pretože ..." Evanjelium podľa Lukáša 2,13-15 A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha ...
/ Média, ÚVOD

4. adventná nedeľa 2022

"Toto je udalosť, milí priatelia, ktorá - ktorá má zásadný vplyv na naše životy..." Evanjelium podľa Lukáša 1,26-38 Potom v ...
/ Média, ÚVOD

3. adventná nedeľa 2022

Kristína Royová - Boh je blízko (prednes Simeon Lipovský) Evanjelium podľa Matúša 3,1-12 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal ...
/ Média, ÚVOD

2. adventná nedeľa 2022

"Prichádzaš k nám Kriste náš ..." List apoštola Pavla Rímskym 15,7-13 Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal ...
/ Média, ÚVOD

1. adventná nedeľa – Začiatok cirkevného roka 2022

"... lebo toho sú svetlá, ktoré potrebuješ Ty, ..." Evanjelium podľa Matúša 21,1-9 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli ...
/ Média, ÚVOD

Posledná nedeľa cirkevného roka 2022 – Nedeľa večnosti

"... skontroluj svoju lampu, naozaj horí?"  Evanjelium podľa Matúša 25, 5-13 Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal ...
/ Média, ÚVOD

Predposledná nedeľa cirkevného roka 2022

List apoštola Pavla Židom 10,32-39 Rozpomeňte sa na predošlé dni, v ktorých ste boli osvietení a prestáli ste mnoho bojov ...
/ Média, ÚVOD

21. nedeľa po Svätej Trojici 2022 – Pamiatka zosnulých

"Mami, ocko poďme za Pánom Ježišom!" Evanjelium podľa Jána 10,27-28 Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a ...
/ Média, ÚVOD

20. nedeľa po Svätej Trojici 2022 – Pamiatka Reformácie 505

"Ten čo vidí Boha rozhnevaného, nevidí ho správne, ale pozerá sa iba na závesy akoby mu temné mračno zastrelo tvár." ...
/ Média, ÚVOD

18. nedeľa po Svätej Trojici 2022

... pretože to, čo ja veľakrát vnímam ako problém, v Božích očiach to problém nie je ... Piata kniha Mojžišova ...
/ Média, ÚVOD

17.nedeľa po Svätej Trojici 2022 – Sloboda v Kristovi

"sloboda, v ktorej v súčasnosti my môžeme tu v našej krajine žiť, je veľkým Božím darom,..." List apoštola Pavla Galatským ...
/ Média, ÚVOD

16. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody 2022

Druhý list apoštola Pavla Korintským 9,6-15 Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, ...
/ Média, ÚVOD

15. nedeľa po Svätej Trojici 2022

"Čo to znamená dôverovať pánu Bohu? Čo to znamená pre môj a tvoj život?" Prvá kniha Kráľov 17,7-16 Po nejakom ...
/ Média, ÚVOD

VIDEO pozvánka od brata Seniora

Milí priatelia, milí bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi. 𝐏𝐨𝐳𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐢 𝐤𝐫𝐚́𝐭𝐤𝐮 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐩𝐨𝐳𝐯𝐚́𝐧𝐤𝐮 od brata seniora Mariána Kaňucha na ...
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

13. nedeľa po Svätej Trojici 2022

"Čo mu asi chýbalo, aby bol v kráľovstve Božom a nie len neďaleko neho?" Evanjelium podľa Marka 12,28-34 SUMA ZÁKONA ...
/ Média, ÚVOD

Seniorátny deň TUS ECAV

Týmto Vás srdečne pozývame na Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu ECAV, ktorý sa bude konať v nedeľu 18.septembra 2022 od 9.00 hod ...
/ Média, ÚVOD

12.nedeľa po Svätej Trojici 2022 – Požehnanie – zač. šk. roka

Evanjelium podľa Matúša 21,18-22 Keď sa ráno vracal do mesta, vyhladol. Pri ceste videl figovník, išiel k nemu, ale nenašiel na ...
/ Média, ÚVOD
konfirmacia 2022

11. nedeľa po Svätej Trojici – Slávnosť Konfirmácie

Izaiáš 43,1-3a Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa ...
/ Média, ÚVOD

10. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Ktorú cestu si teda vyberieš? Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium 30,11-18 Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je ...
/ Média, ÚVOD

9. nedeľa po Svätej Trojici 2022

"Duch Svätý nám dnes, cez Petrove slová, dáva štyri úžasné múdre rady ..." 1. list apoštla Petra 4,7-11 PRÍPRAVA NA ...
/ Média, ÚVOD

8. nedeľa po Svätej Trojici 2022

"... Viete, pýcha nikdy nepotrebuje nejakú rozumnú príčinu, pretože pýcha je bez logiky ..." Prvá kniha Samuelova 18,6-16 Pri ich ...
/ Média, ÚVOD

7. nedeľa po Svätej Trojici 2022 – „krabice požehnania“

"Problém v dnešnom svete, totiž nie je ako vykúzliť hromadu chleba, ale problémom je, rozdeliť sa, aby všetci mali dosť" ...
/ Média, ÚVOD

Potáborové služby Božie – 6. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Evanjelium podľa Lukáša 19,1-10 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a ...
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Prvá kniha Mojžišova - Genisis 12,1-4 Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho ...
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Evanjelium poľa Lukáša 6,36-37 Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete ...
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Evanjelium podľa Matúša 9,9-13 Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! ...
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Evanjelium podľa Lukáša 14,15-24 PODOBENSTVO O VEĽKEJ VEČERI Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal Mu: Blahoslavený, kto je chlieb ...
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Trojici Svätej 2022

List apoštola Pavla Rímskym 8,12-16 A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste ...
/ Média, ÚVOD

Svätá Trojica. SANCTA TRINITAS 2022

List apoštola Pavla Rímskym 11,33-36 Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty ...
/ Média, ÚVOD

2. slávnosť svätodušná 2022

Skutky Apoštolov 2,37-38 Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, ...
/ Média, ÚVOD

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste 2022

Prvý list apoštola Pavla Korintským 12,4-11 Lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je Duch; a podelené sú prisluhovania, ale ...
/ Média, ÚVOD

Posviacka Zvonov v Dolnej Štubni

Evanjelium podľa Lukáša 24,50-54 JEŽIŠOVO VSTÚPENIE Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. A keď ich ...
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa po Veľkej noci – ROGATE (Modlite sa!) 2022

List apoštola Pavla Efezským 3,14-21 APOŠTOLOVA MODLITBA ZA CIRKEVNÝ ZBOR Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá ...
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Veľkej noci – CANTATE 2022

Prvá kniha Samuelova 16,1-13 Hospodin riekol Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Veď ja som ho zavrhol, aby nebol kráľom ...
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE 2022

Pre všetky mamy, staré mamy a krstné mamy. Kto nájde lásku, ten vie ... Príslovia 1,7-9 Bázeň pred Hospodinom je ...
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Veľkej noci – MISERICORDIAS DOMINI 2022

Žalm 23 DOBRÝ PASTIER Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám ...
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Veľkej noci –QUASIMODOGENITI 2022

Prvý list apoštola Jána 5,4-5 pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, ...
/ Média, ÚVOD

PAMIATKA REFORMÁCIE 2018


SENIORÁTNE STRETNUTIE MUŽOV 2018


POŽEHNANIE ŠTUDENTOV A PEDAGÓGOV 2018UVEDENIE ZBOROVÉHO KURÁTORA A PRESBYTEROV 2018


KONFERENCIA MUŽOV TŘINEC 2018


TROJKRÁĽOVÉ STRETNUTIE SPEVOKOLOV 2018


VÝZDOBA V CHRÁMOCH


FOTOGALÉRIE NAŠÍCH SPOLOČENSTIEV


FOTOGALÉRIE Z BRIGÁD A REKONŠTRUKCII