Začíname každú sobotu o 18:00 na fare ECAV Háj.

Články o našej mládeži:

 

170. výročie od popravy Juraja Langsfelda

Vedeli ste, že ...? Tento rok si pripomenieme 170. výročie od popravy Juraja Langsfelda, hurbanovského dobrovoľníka v Kremnici... Revolúcia, v rokoch ...
Čítať Viac
/ Dorast, Mládež, Rodinky, ÚVOD

170.výročie bitky pri Turčeku

Vedeli ste, že ...? Tento rok sme si pripomenuli 170. výročie Bitky pri Turčeku Revolúcia, v rokoch 1848-1849, bola prvou, ...
Čítať Viac
/ Mládež, Rodinky, ÚVOD

Biblické verše na rok 2019

ZBOROVÝ JOB 34,12 Vskutku, Boh nekoná nešľachetne a Všemohúci neprekrúca právo. DETSKÁ BESIEDKA HEB 13,5 Vaše správanie nech je bez ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Mládež, Rodinky, ÚVOD

Dorastová víkendovka – Párnica 2018

Víkendovky sú veľmi vzácnym časom, kedy sa môžme všetci navzájom lepšie spoznávať a zároveň utužovať náš vzťah s Pánom Bohom ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, ÚVOD

Brigáda – nová zámková dlažba

Drahí bratia a sestry. S vďakou Pánu Bohu sa môžeme tešiť, že máme v okolí fary novú zámkovú dlažbu. Bolo ...
Čítať Viac
/ Mládež, Rodinky, ÚVOD

BRIGÁDA DOLNÁ ŠTUBŇA

Na Dolnej Štubni nám vznikla vážna havarijná situácia. Podmylo oporné múry potoka a reálne hrozilo, že cez zimu voda poškodí ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

Začiatok Školského roka 2018/19

Je nádherné začať školský rok s požehnaním od Pána Ježiša. Požehnanie detí, študentov a pedagógov bolo pred druhou piesňou... Vidieť ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, ÚVOD

Zborový deň 2018 – FOTOGALÉRIA

Zborový deň 2018 očami pani Kapustovej.  Poď vzdať vďaku svojmu Pánovi, keď ťa pieseň zvonov osloví. Čaká ťa Ten, čo ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

FOTO KONFIRMÁCIA 2018

DRAHÍ BRATIA A SESTRY. Prežili sme nádherný čas konfirmácie -vyznania osobnej viery v Ježiša Krista našími mládežníkmi/členmi CZ. Vypočujte si  kázeňnašej ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, ÚVOD

ZBOROVÁ KAPELA

(Live-nácviky + chvály počas počas podujatí) Zloženie kapely: Tomáš Lipovský (spev, dobrovodná gitara), Anna Hroboňová/Daniela Borcovanová (spev, keyboard,vokály); Eva Adamovičová (priečná ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

Biblické verše pre zbor a misijné skupiny

Drahí priatelia. Na novoročných Službách Božích sme slávnostne vybrali biblické verše na rok 2018 pre náš Cirkevný Zbor a jeho ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

FOTOGALÉRIA: ZBOROVÝ DEŇ 2017

Drahí priatelia, bratia a sestry. Tešíme sa, že sme mohli prežiť jeden nádherný ZBOROVÝ DEŇ 2017. Do obeda sbol slávnostné ...
Čítať Viac

SEMfest 2017

Drahí bratia a sestry v Kristu Ježiši našom Pánovi. Srdečne vás Pozývame na fantastický kresťanský festival. Náš cirkevný zbor podporil ...
Čítať Viac
/ Dorast, Mládež, ÚVOD