ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
1. adventná nedeľa 2020 (Začiatok cirkevného roka)
Loading
/

Žalm 25,1-8

PROSBA O BOŽIU OCHRANU A ODPUSTENIE HRIECHOV

Dávidov. K Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu, Bože môj, v Teba dúfam: nech nevyjdem na hanbu, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú Teba; na hanbu vyjdú tí, ktorí sú neverní bez príčiny. Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom! Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam. Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov. Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine. Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom.

Audio nahrávka piesne je zverejnená so súhlasom autora.