Drahí naši bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi.

Podporujme to, čo nám leží na srdci.

————————————–

————————————–

Vopred srdečne ďakujeme a vážime si akúkoľvek pomoc.
„Každý nech dá ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia;
lebo ochotného darcu miluje Boh.“
2 Korintským 9,7