Cirkevný zbor – kontaktfacebook_318-136394

Evanjelický a. v. farský úrad

Háj 67, 039 01 Turčianske Teplice

IČO: 31935281

tel.: 043/ 492 2510,
email: ! TU !
číslo účtu: SK1309000000005149689611


Zborový farár
Mgr. Tomáš Lipovský
0911 122 510
email: ! TU !


Námestná farárka
Mgr. Zuzana Lipovská
0911 122 510
email: ! TU !


Zborový dozorca
Ing. Branislav Záborský
email: ! TU !


Poddozorca zboru
Mgr. Ladislav Adamovič
email: ! TU !


Zborová kantorka
Mgr. Katarína Záborská
email: ! TU !


Upozornenie GDPR:

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
!KLIKNI TU!


AKO NÁS NÁJDETE:
Evanjelický kostol v Háji, Háj 67, 039 01 Turčianske Teplice
mapa_zbor-compressor
SPRÁVA WEBOVEJ STRÁNKY:
Ing. Branislav Záborský: klikni ! TU !
Webmaster OKi:   klikni  ! TU !

 


DÔLEŽITÉ LINKY: