Slide 1

Kto sme...

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku
vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Slide 1

Vízia ECAV Háj...

Rok 2021 bude pre náš zbor kľúčový. Sme presvedčení, že je dôležité o veciach konštruktívne komunikovať...

Slide 1

Prečítajte si...

Drahí priatelia, bratia a sestry prečítajte si náš zborový časopis "Vánok"...

Slide 1

Vypočujte si...

Drahí priatelia, vypočujte si aktuálne kázne našich kňazov...

previous arrow
next arrow

AKTUÁLNE PODMIENKY ÚČASTI NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH V CZ ECAV HÁJ (od 19.9.2021)   Drahí bratia a milé sestry, v súlade s aktuálnymi nariadeniami stanovenými v COVID automate a Cirkevnom semafore o organizovaní Služieb Božích by sme vás radi informovali o nasledovných podmienkach vstupu na služby Božie v chrámoch CZ ECAV Háj. V súčasnosti je okres Turčianske Teplice zaradený […]

Čítať ďalej

List apoštola Pavla Galatským 5,1-6 Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. Úplne ste odlúčení od Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení zo zákona; […]

Čítať ďalej

Konfirmácia – 12.9.2021 Z Božej milosti sa aj v tomto roku mohla v našom cirkevnom zbore konať slávnosť konfirmácie. Termín bol zvolený z objektívnych dôvodov kvôli situácii s koronavírusom  na september. Počas celých letných prázdnin sme sa tak s konfirmandmi mohli pravidelne stretávať na vyučovaní a oni sa zodpovedne mohli pripravovať na ich veľký deň. Skúška z učiva, ktoré počas 2 rokov […]

Čítať ďalej