Milí priatelia, môžete si pozrieť 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 𝘇𝗮́𝘇𝗻𝗮𝗺 (na RTVS:2) z dnešného 𝑬𝒗𝒂𝒏𝒋𝒆𝒍𝒊𝒄𝒌𝒆́𝒉𝒐 𝒅𝒏̌𝒂, kde vystupovali …

„… iba slovo o Kristovi má moc priniesť …“ Skutky Apoštolov 4,1-12;18-20 Keď hovorili ľudu, …

Skutky apoštolov 3,1-10 V modlitebnú hodinu o tretej popoludní vystupovali Peter a Ján do chrámu. Práve …

Skutky apoštolov 2,41-47 A tí, čo ochotne prijali jeho slová, dali sa pokrstiť; i pripojilo …

Druhý list apoštola Pavla Korintským 13,11-13 Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, buďte …

Evanjelium podľa Jána 14,15-20 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. A ja budem prosiť Otca, a …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj