Prvá kniha Mojžíšova 3,1-7 a 14-19 Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin …

Žalm 46,9 Poďte a hľaďte na skutky Hospodinove! Úžasné veci spôsobil na zemi!

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby …

Evanjelium podľa Lukáša 2,22-24 A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli …

„… no my vieme čo je tou, najkrajšou, tou najvzácnejšou odmenou …“ Evanjelium podľa Matúša …

„…vitamínom, ktorý budeme chcieť pravidelne užívať…“ 2. kniha Kronická 7,11-15 Keď Šalamún dokončil dom Hospodinov …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj