Videoklip piesne TOTO JE DEŇ

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko …

Evanjelium Matúša 6: 32-33 Veď váš Otec nebeský vie, …

„… choď na konci ťa čaká požehnanie …“ Evanjelium …

„Je tento Boh, aj tvojím Bohom?“ Prvá kniha Mojžišova …

Žalm 146 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem …

Milí priatelia, konali sa nádherné MISIJNÉ SLUŽBY BOŽIE a …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj