Slide 1

Kto sme...

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku
vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Slide 1

Vízia ECAV Háj...

Rok 2021 bude pre náš zbor kľúčový. Sme presvedčení, že je dôležité o veciach konštruktívne komunikovať...

Slide 1

Prečítajte si...

Drahí priatelia, bratia a sestry prečítajte si náš zborový časopis "Vánok"...

Slide 1

Vypočujte si...

Drahí priatelia, vypočujte si aktuálne kázne našich kňazov...

previous arrow
next arrow

Milí priatelia, bratia a sestry, srdečne vás pozývame na spoločné večery v rámci Aliančného modlitebného týždňa (AMOT) KDE? 🔹kostol v HájiKEDY? 🔹 streda, štvrtok, piatok (19.-21.1.) …vždy o 17:30 Téma: ZAUJATOSŤ BIBLIOU … v režime OP… Tešíme sa na spoločne prežité chvíle pri Božom slove, piesňach a spoločných modlitbách za mnohé dôležité veci 🙂🙏

Čítať ďalej

Evanjelium podľa apoštola Jána 1,35-42 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! Tie slová počuli oní dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že Ho nasledujú, riekol im: Čo hľadáte? Spýtali sa Ho: Rabbi, […]

Čítať ďalej