Slide 1

Kto sme...

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku
vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Slide 1

Vízia ECAV Háj...

Rok 2021 bude pre náš zbor kľúčový. Sme presvedčení, že je dôležité o veciach konštruktívne komunikovať...

Slide 1

Prečítajte si...

Drahí priatelia, bratia a sestry prečítajte si náš zborový časopis "Vánok"...

Slide 1

Vypočujte si...

Drahí priatelia, vypočujte si aktuálne kázne našich kňazov...

previous arrow
next arrow

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak s cieľom, aby naša viera a povzbudenie zo Slova Božieho v nás rástlo a tak sme odolávali Diablovým útokom. Domáca sviatočná pobožnosť – 1. nedeľa adventná Pán prichádza Starý introit: Žalm 25, 1-4 V mene Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. […]

Čítať ďalej

Milí priatelia, bratia a sestry, pozývame vás na služby Božie v najbližšiu nedeľu 14.11. 2021, na ktorých bude piesne doprevádzať zborová kapela. Služby Božie sa budú konať nasledovne: Háj 9:00 (SB pre očkovaných) Háj 10:30 (v režime Základ – pre nezaočkovaných. Tu je však kapacita obmedzená na 15 ľudí) Tešíme sa na spoločne strávený čas […]

Čítať ďalej