ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
1. slávnosť svätodušná. Pentecoste 2020
Loading
/

List apoštola Pavla Galatským 5,16-18

Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom.