ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
13. nedeľa po Svätej Trojici 2020
Loading
/

Príslovia 4,10-14

Počúvaj, syn môj, a prijmi moje reči, rozmnožia sa roky tvojho života. O ceste múdrosti ťa poúčam, vediem ťa po priamych chodníkoch. Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď pobehneš, nepotkneš sa. Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých.

Mgr. Tomáš Lipovský