Prvý list apoštola Pavla Korintským  1,4-7a

Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi, že ste v Ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou, len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi, takže nemáte nedostatok v nijakom dare milosti.

Share this...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter