ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
3. nedeľa pôstna 2019
Loading
/

Evanjelium podľa Lukáša 4,31-37

Uzdravenie posadnutého v Kafarnaume

Potom zostúpil do galilejského mesta Kafarnaumu a učil ich v dni sobotné. Veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo Jeho reč bola mocná. Bol však v synagóge človek, posadnutý duchom nečistého démona. Tu vykríkol silným hlasom: Hej, čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si: ten Svätý Boží. Ježiš mu pohrozil a povedal: Mlč a vyjdi z neho! I hodil démon toho človeka medzi nich, potom vyšiel z neho a neuškodil mu. Vtedy prišiel na všetkých úžas a takto hovorili medzi sebou: Čo je to za slovo, že v moci a sile rozkazuje nečistým duchom, a vychádzajú? A rozniesla sa povesť o Ňom po všetkých miestach toho okolia.