ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Nedeľa po Vianociach 2019
Loading
/

Žalm 71,14-18

PROSBA O BOŽIU OCHRANU AJ V STAROBE

K Tebe sa utiekam, Hospodine; nech nikdy nie som zahanbený! Svojou spravodlivosťou vytrhni a vysloboď ma, nakloň ku mne svoje ucho a zachráň ma! Buď mi skalným útočiskom a ohradeným domom, aby si ma zachránil, lebo Ty si mojou skalou a mojím hradom. Bože môj, vysloboď ma z ruky bezbožníka, z hrsti prevrátilca a násilníka. Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti. Na Teba sa spolieham od života matky, Ty si ma vytiahol z lona mojej matky. O Tebe stále znie môj chválospev. Som ako zázrak pre mnohých, ale Ty si mi pevným útočiskom. Moje ústa sú plné Tvojej chvály, oslavy Tvojej celý deň. Nezavrhni ma v čase staroby, a keď mi sila mizne, Ty ma neopusť! Veď moji nepriatelia o mne hovoria, a tí, čo mi na život striehnu, spolu sa radia; hovoria: Boh ho opustil, prenasledujte ho a chyťte! Lebo nieto, kto by ho vytrhol. Ó Bože, nevzďaľuj sa odo mňa, Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa zahanbia a nech zhynú tí, čo útočia na môj život; nech sa oblečú do hanby a potupy tí, čo hľadajú moje nešťastie. Ale ja stále očakávam a množím všetku Tvoju chválu. Nech moje ústa rozprávajú o Tvojej spravodlivosti a celý deň o Tvojich spásnych skutkoch, lebo ich neviem spočítať. Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť. Bože, učil si ma od mojej mladosti, a dosiaľ hlásam Tvoje divné skutky. Ani do staroby a šedín neopúšťaj ma, Bože, kým nezvestujem Tvoje rameno všetkým budúcim pokoleniam. Tvoja moc a Tvoja spravodlivosť siaha do výšin, Bože, ktorý si veľké veci vykonal; kto Ti je podobný, Bože? Ty si mi dal skúsiť mnohé súženia a biedy, ale ma znova obživíš a z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a potešíš ma znova. Potom Ti aj ja budem ďakovať na harfe za Tvoju vernosť, Bože môj; ospevovať Ťa budem na citare, Svätý Izraela. Nech mi plesajú pery, keď Ťa budem ospevovať, i moja duša, ktorú si vykúpil. Aj jazyk môj nech celý deň hovorí o Tvojej spravodlivosti, lebo sa zahanbili a zapýrili tí, ktorí hľadali moje nešťastie.