ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
4. nedeľa po Veľkej noci. Cantate 2020
Loading
/

Prelúdium

Oslovenie

Predspev – Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie

Konfiteor
Pieseň – 130

Sláva

Pozdrav

Kolekta

Evanjelium

Krédo odriekané!
Pieseň – 141

Kázeň

Žalm 146,1-6

OSLAVA BOŽEJ POMOCI

Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu, ktorý učinil nebesá i zem, more i všetko, čo je v ňom; ktorý zachováva vernosť naveky;

Pieseň – 354

Áronovské požehnanie

Pieseň – 354

Ukončenie