ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
5. nedeľa po Veľkej noci - Rogate 2020
Loading
/

Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým 5,16-18

Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi.