ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Poďakovanie za úrody Zeme 2019
Loading
/

Žalm 127,1-2

Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik. Márne vám zavčasu vstávať a neskoro si sadať, jesť v bolesti vyrobený chlieb; dosť dáva On svojmu milému v spánku.