ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
17.nedeľa po Svätej Trojici 2022 - Sloboda v Kristovi
/

„sloboda, v ktorej v súčasnosti my môžeme tu v našej krajine žiť, je veľkým Božím darom,…“

List apoštola Pavla Galatským 5,1-6

KRESŤANSKÁ SLOBODA

Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! Ajhľa, ja Pavel vám hovorím: ak sa dávate obrezať, Kristus vám nič neprospeje. A znovu osvedčujem každému obrezanému, že je povinný plniť celý zákon. Úplne ste odlúčení od Krista, ktorí chcete byť ospravedlnení zo zákona; vypadli ste z milosti. Lebo my pomocou Ducha z viery očakávame nádej spravodlivosti. V Kristovi Ježišovi totiž ani obriezka ani neobriezka nemá moc, ale viera činná skrze lásku.