UVOD

Kto sme...

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku
vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

2%

Pomáhame k radosti ...

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

VANOK

Prečítajte si...

Drahí priatelia, bratia a sestry prečítajte si náš zborový časopis "Vánok"...

KAZNE

Vypočujte si...

Drahí priatelia, vypočujte si aktuálne kázne našich kňazov...

previous arrow
next arrow

Kategória: ÚVOD

Tu sú priradené VŠETKY ČLÁNKY týkajúce sa nášho cirkevného zboru ECAV Háj

List apoštola Pavla Efezským 3,14-21 APOŠTOLOVA MODLITBA ZA CIRKEVNÝ ZBOR Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli […]

Čítať ďalej

Prvá kniha Samuelova 16,1-13 Hospodin riekol Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Veď ja som ho zavrhol, aby nebol kráľom nad Izraelom. Naplň si roh olejom a choď; posielam ťa k Izajovi Betlehemskému, lebo spomedzi jeho synov som si vyhľadal kráľa. Samuel odpovedal: Ako ta pôjdem? Dopočuje sa o tom Saul a zabije ma. Ale Hospodin […]

Čítať ďalej

Milí priatelia, bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi. Pokiaľ niekedy rozmýšľate nad službou s deťmi a mládežou je tu vytvorený pre Vás priestor na jedno skvelé vzdelávanie. Edukačno-misijné centrum vás pozýva na Konferenciu pre pracovníkov s deťmi, ktorú organizuje 14. mája 2022 v Martine. Prihláste sa cez QR kód, alebo priamo cez link: https://docs.google.com/…/118ANyPe-if…/edit

Čítať ďalej