UVOD

Kto sme...

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku
vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

2%

Pomáhame k radosti ...

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

VANOK

Prečítajte si...

Drahí priatelia, bratia a sestry prečítajte si náš zborový časopis "Vánok"...

KAZNE

Vypočujte si...

Drahí priatelia, vypočujte si aktuálne kázne našich kňazov...

previous arrow
next arrow

Kategória: ÚVOD

Tu sú priradené VŠETKY ČLÁNKY týkajúce sa nášho cirkevného zboru ECAV Háj

„…potrebujeme porozumieť, o čom je, skutočná viera.“ Evanjelium podľa Marka 8,11-21 KVAS FARIZEJOV Tu vyšli (k Nemu) farizeji a začali sa hádať s Ním; žiadali od Neho znamenie z neba, a tak Ho pokúšali. Povzdychol si a povedal: Prečo žiada znamenie toto pokolenie? Veru, hovorím vám: Nebude dané znamenie tomuto pokoleniu! A opustiac ich, zase vstúpil na […]

Čítať ďalej

„Tento príbeh, je vlastne, o každom jednom z nás …“ Evanjelium podľa Jána 9,1-7 UZDRAVENIE SLEPÉHO OD NARODENIA Idúcky uzrel (Ježiš) človeka slepého od narodenia. Učeníci sa Ho spýtali: Majstre, kto zhrešil: tento, či jeho rodičia, že sa slepý narodil? Ježiš odpovedal: Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale (stalo sa to preto), aby skutky Božie boli […]

Čítať ďalej

Evanjelium podľa Matúša 15,21-28 KANAÁNKA Potom odišiel Ježiš a utiahol sa do krajov Týru a Sidonu. A hľa, kanaánska žena prišla z oných končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Dcéra sa mi strašne trápi, posadnutá démonom. On jej však neodpovedal ani slovo. I pristúpili učeníci a prosili Ho: Odbav ju, lebo kričí za […]

Čítať ďalej