ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
2. slávnosť svätodušná 2022
Loading
/

Skutky Apoštolov 2,37-38

Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého.