ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
20. nedeľa po Svätej Trojici 2022 - Pamiatka Reformácie 505
Loading
/

„Ten čo vidí Boha rozhnevaného, nevidí ho správne, ale pozerá sa iba na závesy akoby mu temné mračno zastrelo tvár.“

List apoštola Pavla Rímskym 8,31-32

Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?