ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
4. nedeľa pôstna 2023 – LAETARE
/

„…potrebujeme porozumieť, o čom je, skutočná viera.“

Evanjelium podľa Marka 8,11-21

KVAS FARIZEJOV

Tu vyšli (k Nemu) farizeji a začali sa hádať s Ním; žiadali od Neho znamenie z neba, a tak Ho pokúšali. Povzdychol si a povedal: Prečo žiada znamenie toto pokolenie? Veru, hovorím vám: Nebude dané znamenie tomuto pokoleniu! A opustiac ich, zase vstúpil na loď a preplavil sa na druhú stranu. Ale (učeníci) zabudli si vziať chleba; nemali na lodi so sebou viac, len jeden chlieb. On ich vystríhal: Dajte si pozor! Varujte sa kvasu farizejov a kvasu Herodesovho! I hovorili si medzi sebou: To preto, že nemáme chleba! Ježiš to zbadal a povedal im: Prečo hovoríte o tom, že nemáte chleba? Či ešte vždy nechápete a nerozumiete? (Ešte vždy) je zatvrdnuté vaše srdce? Máte oči, a nevidíte? Máte uši, a nečujete? Či sa nepamätáte, koľko plných košov zvyškov ste nazbierali, keď som piatim tisícom lámal päť chlebov? Odpovedali Mu: Dvanásť. A keď som tých sedem (chlebov lámal) pre štyri tisíce, koľko plných košov zvyškov ste nazbierali? Odpovedali: Sedem. Vtedy im povedal: Či ešte nerozumiete?