ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
5. nedeľa po Veľkej noci 2023 – ROGATE (Modlite sa!)
Loading
/

Izaiáš 66, 12-14

Lebo takto vraví Hospodin: Ajhľa, ja rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov ako dravý potok. A budete sať, v náručí vás ponesú a na kolenách vás budú láskať. Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť; v Jeruzaleme sa potešíte. Keď to uvidíte, radovať sa vám bude srdce, vaše kosti vyrašia ako čerstvá zeleň a ruka Hospodinova bude zjavná pri Jeho sluhoch a Jeho hnev pri Jeho nepriateľoch.