ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Kvetná nedeľa 2023 – PALMARUM
/

„Počuješ? Kohút zaspieval!“

Evanjelium podľa Matúša 26,74-75

Vtedy začal sa zaklínať a prisahať: Nepoznám toho človeka! A hneď kohút zaspieval. Tu sa Peter rozpomenul, čo mu povedal Ježiš: Skôr, ako kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I vyšiel a žalostne zaplakal.