ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Nedeľa po Vstúpení 2024 – EXAUDI
Loading
/

Skutky Apoštolov 1,4-5

Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým.