ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Nový rok 2023
/

Prvá kniha Mojžišova – Genesis 16,13

Vtedy nazvala Hospodina, ktorý s ňou hovorí: Ty si Él Róí, lebo povedala: Vskutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí.

Božie slovo pre náš CZ na rok 2023: Ako vo dne, slušne choďme; nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlipnosti, nie vo sváre a v závisti. Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte (tak, aby vznikali v ňom) zlé žiadosti. Rim 13,14