ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
11. nedeľa po Svätej Trojici 2020
Loading
/

Žalm 96: 8-9
1.Korinstkým 10: 31
Ev. Jána 8

Mgr. Bevan Stein 

Súbor kázni o SLÁVE BOŽEJ – 1.ČASŤ – VŠETKO, ČO KONÁM NECH SA DEJE NA SLÁVU BOŽIU.