Slide 1

Kto sme...

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku
vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Slide 1

Vízia ECAV Háj...

Rok 2021 bude pre náš zbor kľúčový. Sme presvedčení, že je dôležité o veciach konštruktívne komunikovať...

Slide 1

Prečítajte si...

Drahí priatelia, bratia a sestry prečítajte si náš zborový časopis "Vánok"...

Slide 1

Vypočujte si...

Drahí priatelia, vypočujte si aktuálne kázne našich kňazov...

previous arrow
next arrow

Autor Poddozorca

Školenie pre učiteľov detskej besiedky v Turčianskom senioráte Vzdelávať sa je stále potrebné. Na tom sme sa zhodli všetci, ktorí sme sa stretli v sobotu 9.10.2021 na fare v Háji. Síce sme boli z rôznych cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu, všetkých nás spájala túžba slúžiť v našej cirkvi a prinášať deťom evanjelium Pána Ježiša Krista. Školenie bolo určené pre ľudí, ktorí učia, […]

Čítať ďalej

Ev.Matúša 6:11. POĎAKOVANIE ZA ÚRODY Chlieb náš každodenný daj nám dnes!   Milí priatelia, bratia a sestry, Dnes sme na službách Božích ďakovali  za tohtoročné úrody zeme. Načerpali sme povzbudenie do svojich životov v spovedi a sviatosti Večere Pánovej. S dvomi piesňami vystúpili aj naše dorasťáčky z folklórneho súboru LÚČIK  

Čítať ďalej