ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
12. nedeľa po Svätej Trojici 2020
Loading
/

Žalm 96: 8-9
1.Korinstkým 10: 31
Ev. Jána 8

Mgr. Bevan Stein 

Súbor kázni o SLÁVE BOŽEJ – 2..ČASŤ – 5.JAZYKOV LÁSKY, KTORÉ BOH MILUJE, LEBO MU VZDÁVAJÚ SLÁVU.