ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Štedrý večer. Nocturna natalis 2022
/

„Milujem Vianoce, pretože …“

Evanjelium podľa Lukáša 2,13-15

A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán.