ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Svätá Trojica. SANCTA TRINITAS 2022
/

List apoštola Pavla Rímskym 11,33-36

Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom?  Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť?  Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.