Drahí naši bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi.

PODPORUJME TO, ČO NÁM LEŽÍ NA SRDCI

Cirkevný príspevok (spolu s oferami a milodarmi) je jedným zo zdrojov príjmov pokrývajúcich náklady spojené s aktivitami a prevádzkou cirkevného zboru (CZ), opravami a údržbou zborových budov a areálu.

Vopred srdečne ďakujeme a vážime si akúkoľvek pomoc.
„Každý nech dá ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia;
lebo ochotného darcu miluje Boh.“
2 Korintským 9,7

—————–

Mgr. Tomáš Lipovský, zborový farár CZ Háj
Háj 67
039 01 Turčianske Teplice
mob: 0911 122 510

www.ecavhaj.sk

—————–