Drahí naši bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi.

PODPORUJME TO, ČO NÁM LEŽÍ NA SRDCI

Všetko, čo robíme a o čo sa snažíme by bolo márne, keby nás k tomu neviedol sám Pán Boh. Každý z nás má svoje predstavy, názory a pohnútky k tomu, čo robí a čo chce. Aj my evanjelici v našom cirkevnom zbore chceme, aby sa naše spoločenstvo rozhojňovalo, utužovalo, aby sme sa upevňovali vo viere, posilňovali a budovali náš cirkevný zbor na prospech všetkých jeho členov a na oslavu Hospodina, nášho Pána.
Keď sa budete rozhodovať kde, v ktorej oblasti podporiť náš cirkevný zbor, riaďte sa svojim srdcom, aby naša obeť bola milá nám samým, bola milá našim sestrám a bratom v cirkvi a bola milá nášmu Pánovi.
Vychádzajúc z týchto pohnútok Vám predkladáme možnosti akým účelom môžeme venovať naše milodary.
Keď si vyberiete určitý konkrétny účel, vedzte, že takým spôsobom budú Vaše milodary aj použité pre prácu a rozvoj nášho cirkevného zboru.

Prosíme Vás, ak by ste chceli a mali túžbu finančne podporiť náš Cirkevný zbor dobrovoľnou sumou, alebo zriadením trvalého príkazu.

Môžete tak urobiť jednorazovou platbou na účet cirkevného zboru Háj:

 SK1309000000005149689611

Do správy pre prijímateľa prosím uveďte svoje meno, priezvisko a účel – napr. ofera, milodar.
Ak by ste chceli, môžete samozrejme prísť váš milodar odovzdať aj osobne na faru.
Ak používate mobilné bankovníctvo môžete na nastavenie prevodu použiť QR kód.
QR kód, použite ho na vytvorenie platby v mobilnom bankovníctve

Vopred srdečne ďakujeme a vážime si akúkoľvek pomoc.
„Každý nech dá ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia;
lebo ochotného darcu miluje Boh.“
2 Korintským 9,7