Pozrite si články v ktorých sú fotogalérie a audiogalérie:

3. nedeľa po Zjavení Pána 2023

Žalm 23,6 Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Zjavení Pána 2023

"... zamyslime sa dnes všetci nad niečím dôležitým, ..." Kniha Józuova 24,15 Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Zjavení Pána 2023

"...  a toto je bratia a sestry podstata Vianoc, Vianočných sviatkov, že ..." Evanjelium podľa Jána 1,18 Boha nikto nikdy ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nový rok 2023

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 16,13 Vtedy nazvala Hospodina, ktorý s ňou hovorí: Ty si Él Róí, lebo povedala: Vskutku ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Závierka občianskeho roka 2022. Silvester

"Na čo sa dnes rozpomínaš ty ...?" Žalm 77,12-16 Na skutky Hospodinove sa chcem rozpomínať, áno, rozpomínať sa na Tvoje ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. slávnosť vianočná, Pamiatka prvého mučeníka Štefana

Skutky Apoštolov 6,7-8 Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky kládli na nich. A slovo Božie rástlo a počet ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. slávnosť vianočná 2022

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 3,14-15 Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi: Pretože si to urobil, prekliaty budeš nad všetok dobytok ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Štedrý večer. Nocturna natalis 2022

"Milujem Vianoce, pretože ..." Evanjelium podľa Lukáša 2,13-15 A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. adventná nedeľa 2022

"Toto je udalosť, milí priatelia, ktorá - ktorá má zásadný vplyv na naše životy..." Evanjelium podľa Lukáša 1,26-38 Potom v ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. adventná nedeľa 2022

Kristína Royová - Boh je blízko (prednes Simeon Lipovský) Evanjelium podľa Matúša 3,1-12 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. adventná nedeľa 2022

"Prichádzaš k nám Kriste náš ..." List apoštola Pavla Rímskym 15,7-13 Preto prijímajte sa vospolok, ako nás aj Kristus prijal ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. adventná nedeľa – Začiatok cirkevného roka 2022

"... lebo toho sú svetlá, ktoré potrebuješ Ty, ..." Evanjelium podľa Matúša 21,1-9 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Posledná nedeľa cirkevného roka 2022 – Nedeľa večnosti

"... skontroluj svoju lampu, naozaj horí?"  Evanjelium podľa Matúša 25, 5-13 Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Predposledná nedeľa cirkevného roka 2022

List apoštola Pavla Židom 10,32-39 Rozpomeňte sa na predošlé dni, v ktorých ste boli osvietení a prestáli ste mnoho bojov ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

21. nedeľa po Svätej Trojici 2022 – Pamiatka zosnulých

"Mami, ocko poďme za Pánom Ježišom!" Evanjelium podľa Jána 10,27-28 Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

20. nedeľa po Svätej Trojici 2022 – Pamiatka Reformácie 505

"Ten čo vidí Boha rozhnevaného, nevidí ho správne, ale pozerá sa iba na závesy akoby mu temné mračno zastrelo tvár." ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

18. nedeľa po Svätej Trojici 2022

... pretože to, čo ja veľakrát vnímam ako problém, v Božích očiach to problém nie je ... Piata kniha Mojžišova ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

17.nedeľa po Svätej Trojici 2022 – Sloboda v Kristovi

"sloboda, v ktorej v súčasnosti my môžeme tu v našej krajine žiť, je veľkým Božím darom,..." List apoštola Pavla Galatským ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

16. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody 2022

Druhý list apoštola Pavla Korintským 9,6-15 Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

15. nedeľa po Svätej Trojici 2022

"Čo to znamená dôverovať pánu Bohu? Čo to znamená pre môj a tvoj život?" Prvá kniha Kráľov 17,7-16 Po nejakom ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

VIDEO pozvánka od brata Seniora

Milí priatelia, milí bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi. 𝐏𝐨𝐳𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐬𝐢 𝐤𝐫𝐚́𝐭𝐤𝐮 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎 𝐩𝐨𝐳𝐯𝐚́𝐧𝐤𝐮 od brata seniora Mariána Kaňucha na ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

13. nedeľa po Svätej Trojici 2022

"Čo mu asi chýbalo, aby bol v kráľovstve Božom a nie len neďaleko neho?" Evanjelium podľa Marka 12,28-34 SUMA ZÁKONA ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Seniorátny deň TUS ECAV

Týmto Vás srdečne pozývame na Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu ECAV, ktorý sa bude konať v nedeľu 18.septembra 2022 od 9.00 hod ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

12.nedeľa po Svätej Trojici 2022 – Požehnanie – zač. šk. roka

Evanjelium podľa Matúša 21,18-22 Keď sa ráno vracal do mesta, vyhladol. Pri ceste videl figovník, išiel k nemu, ale nenašiel na ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD
konfirmacia 2022

11. nedeľa po Svätej Trojici – Slávnosť Konfirmácie

Izaiáš 43,1-3a Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

10. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Ktorú cestu si teda vyberieš? Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium 30,11-18 Lebo tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

9. nedeľa po Svätej Trojici 2022

"Duch Svätý nám dnes, cez Petrove slová, dáva štyri úžasné múdre rady ..." 1. list apoštla Petra 4,7-11 PRÍPRAVA NA ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

8. nedeľa po Svätej Trojici 2022

"... Viete, pýcha nikdy nepotrebuje nejakú rozumnú príčinu, pretože pýcha je bez logiky ..." Prvá kniha Samuelova 18,6-16 Pri ich ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

7. nedeľa po Svätej Trojici 2022 – „krabice požehnania“

"Problém v dnešnom svete, totiž nie je ako vykúzliť hromadu chleba, ale problémom je, rozdeliť sa, aby všetci mali dosť" ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Potáborové služby Božie – 6. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Evanjelium podľa Lukáša 19,1-10 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Prvá kniha Mojžišova - Genisis 12,1-4 Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Evanjelium poľa Lukáša 6,36-37 Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení; nepotupujte a nebudete ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Evanjelium podľa Matúša 9,9-13 Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Svätej Trojici 2022

Evanjelium podľa Lukáša 14,15-24 PODOBENSTVO O VEĽKEJ VEČERI Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal Mu: Blahoslavený, kto je chlieb ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Trojici Svätej 2022

List apoštola Pavla Rímskym 8,12-16 A tak teda, bratia, povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Svätá Trojica. SANCTA TRINITAS 2022

List apoštola Pavla Rímskym 11,33-36 Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. slávnosť svätodušná 2022

Skutky Apoštolov 2,37-38 Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste 2022

Prvý list apoštola Pavla Korintským 12,4-11 Lebo rozdelené sú dary milosti, ale ten istý je Duch; a podelené sú prisluhovania, ale ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Posviacka Zvonov v Dolnej Štubni

Evanjelium podľa Lukáša 24,50-54 JEŽIŠOVO VSTÚPENIE Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. A keď ich ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa po Veľkej noci – ROGATE (Modlite sa!) 2022

List apoštola Pavla Efezským 3,14-21 APOŠTOLOVA MODLITBA ZA CIRKEVNÝ ZBOR Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Veľkej noci – CANTATE 2022

Prvá kniha Samuelova 16,1-13 Hospodin riekol Samuelovi: Dokedy budeš smútiť za Saulom? Veď ja som ho zavrhol, aby nebol kráľom ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Veľkej noci – JUBILATE 2022

Pre všetky mamy, staré mamy a krstné mamy. Kto nájde lásku, ten vie ... Príslovia 1,7-9 Bázeň pred Hospodinom je ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Veľkej noci – MISERICORDIAS DOMINI 2022

Žalm 23 DOBRÝ PASTIER Žalm Dávidov. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Veľkej noci –QUASIMODOGENITI 2022

Prvý list apoštola Jána 5,4-5 pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. slávnosť Veľkonočná 2022 – Detské služby Božie

Evanjelium podľa Jána 20,19-31 JEŽIŠ SA UKÁZAL UČENÍKOM V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. Slávnosť Veľkonočná 2022

Evanjelium podľa Marka 16,1-4 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Veľký piatok – Parasceve 2022

Izaiáš 53,1-5 Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

6. nedeľa pôstna – Kvetná –PALMARUM 2022

Evanjelium podľa Jána 12,12-19 Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, nabral palmové ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa pôstna – Smrtná – JUDICA 2022

List Hebrejom 9,11-14 Keď však prišiel Kristus, veľkňaz budúceho dobra, cez väčší a dokonalejší stan, nie rukou zhotovený, čiže nie ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa pôstna – LAETARE 2022 – Zborový konvent

Evanjelium podľa Lukáša 19,10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. Čítaná kázeň: Mgr. Ladislav Adamovič - ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa pôstna – OCULI 2022

Prvý list apošola Petra 1,13-16 Preto opášte si bedrá svojej mysle, buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa pôstna – REMINISCERE 2022

Evanjelium podľa Matúša 6, 9 Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa pôstna – INVOCAVIT 2022

Evanjelium podľa Matúša 16,21-23 Odvtedy začal Ježiš vysvetľovať svojim učeníkom, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Predpôstna nedeľa – ESTOMIHI 2021

Evanjelium podľa Matúša 6,13 A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Vyhlásenie ECAV k vojne na Ukrajine

Dnes, 24. februára 2022 nadránom vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu. Jedná sa o akt surovej vojenskej agresie voči suverénnemu a ...
Čítať Viac

Nedeľa po Deviatniku – SEXAGESIMA 2022

Izaiáš 55,8-11 Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - znie výrok Hospodinov ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nedeľa Deviatnik – SEPTUAGESIMA 2022

Evanjelium poľa Jána 15,9 Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Posledná nedeľa po Zjavení 2022

Evanjelium podľa Lukáša 2,22-32 A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišovho priniesli Ho do Jeruzalema, aby Ho ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Zjavení 2022

Evanjelium podľa Lukáša 8,1-3 Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval radostnú zvesť o kráľovstve Božom a dvanásti ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Zjavení 2022

List apoštola Pavla Galatským 2,20 ... a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. Nedeľa po Zjavení 2022

Žalm 119,11 Tvoju reč som skryl vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa po Zjavení 2022

Evanjelium podľa apoštola Jána 1,35-42 Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Zjavenie Pána – EPIFÁNIA 2022

Izaiáš 60,1-3 Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. Lebo, hľa, tma kryje zem ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nedeľa po Novom roku 2022

Evanjelium podľa Lukáša 2,21 Keď prišiel ôsmy deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali Mu meno Ježiš, ako Ho anjel ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nový rok 2022 – Biblický zborový verš

Jeremiáš 29,11-14 Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Závierka občianskeho roka. Silvester 2021

Evanjelium podľa Lukáša 12,32 Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Nové číslo časopisu VÁNOK

Drahí priatelia, sestry a bratia v Pánovi Ježišovi. Tešíme sa, že nám Pán Boh dal dostatok chuti a sily urobiť  nové ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. slávnosť vianočná 2021

Žalm 100, 1-2 Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním!  ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. slávnosť vianočná 2021

Evanjelium podľa Lukáša 2,15-20 Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Štedrý večer 2021

Evanjelium podľa Lukáša 2,1-14 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. adventná nedeľa 2021

Izaiáš 5,1-7 PIESEŇ O VINICI Zaspievam pieseň o svojom milom, pieseň môjho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa adventná 2021

Prvý list apošola Jána 4,18a V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa adventná 2021 – Domáca pobožnosť

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak s cieľom, aby naša viera a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

1. nedeľa adventná 2021 – Domáca pobožnosť

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie ponúkame Vám možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak s cieľom, aby naša viera a ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Posledná nedeľa cirkevného roka (Nedeľa večnosti) 2021

1. list apoštola Pavla Korintským 2,9 ale, ako je napísané: Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Tretia predposledná nedeľa cirkevného roka 2021

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 8,6-12 Potom, po štyridsiatich dňoch, Nóach otvoril okno korábu, ktoré urobil, a vypustil krkavca. Ten vyletel ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Pamiatka Reformácie 2021

2. kniha Mojžišova - Exodus 33,21 Hospodin riekol: Hľa, tu pri mne je miesto, postav sa na skalu! ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

21. nedeľa po Svätej Trojici 2021

V boji o dokonalosť viery 1 Jána 1:4–5 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

OZNAM O KONANÍ SLUŽIEB BOŽÍCH

Bratia a sestry, Od 24.10.2021 sa budú služby Božie v CZ ECAV Háj konať nasledovne: 9:00 v Háji – v ...
Čítať Viac

20. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvá kniha kronická 29,13-18 Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno. Veď ani ja ani môj ľud ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

19. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Marka 2,1-12 Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, zhromaždilo sa toľko ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Zbierka a vydaj šatstva

Milí priatelia, Evanjelický a.v. cirkevný zbor Háj v spolupráci s Mestom Turianske Teplice organizujú ZBER A VÝDAJ ZIMNÉHO ŠATSTVA A OBUVI 0d 5. 10 ...
Čítať Viac
/ Média, Rodinky, ÚVOD

18. nedeľa po Trojici – Vďaka za úrody

Ev.Matúša 6:11. POĎAKOVANIE ZA ÚRODY Chlieb náš každodenný daj nám dnes! Milí priatelia, bratia a sestry, Dnes sme na službách Božích ...
Čítať Viac
/ Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

17. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List apoštola Pavla Rímskym 13,8-10 LÁSKA K BLÍŽNYM Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

16. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List apoštola Pavla Galatským 5,1-6 Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Spoločenstvo žien- POZVÁNKA

Srdečne pozývame všetky ženy nášho Cirkevného zboru na skvelú prednášku Mirky Pálešovej a spoločný čas... Viac info. na plagáte: ...
Čítať Viac
/ Média, MODLITBY ŽENY, Rodinky, ÚVOD

Rodinné Služby Božie

Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi. Dnes sme mali nádherný čas v prítomnosti Ducha Svätého. Bol to ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

13. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Matúša 15.kapitola 1-11.verš Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa: „Prečo tvoji učeníci ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

12. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List Židom 9,24-28 Veď Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

11. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Matúša 19,10-12 Keď je to tak medzi mužom a ženou, nie je dobré ženiť sa! Odpovedal im: Nie všetci ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

10. nedeľa po Svätej Trojici 2021 – Kajúca nedeľa

Evanjelium podľa Lukáša 3,7-17 Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: „Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Potáborové detské Služby Božie 2021

VEĽKÉ EGYPTSKÉ DOBRODRUŽSTVO Toto sú deje Jákobovho rodu: Keď bol Jozef sedemnásťročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

8. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 39,7-20 Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa, až mu ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

7. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvý list apoštola Pavla Korintským 11,23-26 Lebo ja som prijal do Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

6. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List Jakuba 2,18 Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 2,1-6 Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Lukáša 17,15-16 Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List Jakuba 2,14-17 Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho (takáto) ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD