Pozrite si články v ktorých sú fotogalérie a audiogalérie:

OZNAM O KONANÍ SLUŽIEB BOŽÍCH

Bratia a sestry, Od 24.10.2021 sa budú služby Božie v CZ ECAV Háj konať nasledovne: 9:00 v Háji – v ...
Čítať Viac

20. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvá kniha kronická 29,13-18 Tak teda, Bože náš, ďakujeme Ti a chválime Tvoje slávne meno. Veď ani ja ani môj ľud ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

19. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Marka 2,1-12 Keď po niekoľkých dňoch znova prišiel do Kafarnaumu a rozchýrilo sa, že je doma, zhromaždilo sa toľko ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Zbierka a vydaj šatstva

Milí priatelia, Evanjelický a.v. cirkevný zbor Háj v spolupráci s Mestom Turianske Teplice organizujú ZBER A VÝDAJ ZIMNÉHO ŠATSTVA A OBUVI 0d 5. 10 ...
Čítať Viac
/ Média, Rodinky, ÚVOD

18. nedeľa po Trojici – Vďaka za úrody

Ev.Matúša 6:11. POĎAKOVANIE ZA ÚRODY Chlieb náš každodenný daj nám dnes! Milí priatelia, bratia a sestry, Dnes sme na službách Božích ...
Čítať Viac
/ Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

17. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List apoštola Pavla Rímskym 13,8-10 LÁSKA K BLÍŽNYM Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

16. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List apoštola Pavla Galatským 5,1-6 Kristus nás oslobodil k slobode. Stojte teda a nedajte sa zapriahnuť zase do jarma otroctva! ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Spoločenstvo žien- POZVÁNKA

Srdečne pozývame všetky ženy nášho Cirkevného zboru na skvelú prednášku Mirky Pálešovej a spoločný čas... Viac info. na plagáte: ...
Čítať Viac
/ Média, MODLITBY ŽENY, Rodinky, ÚVOD

Rodinné Služby Božie

Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi. Dnes sme mali nádherný čas v prítomnosti Ducha Svätého. Bol to ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

13. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Matúša 15.kapitola 1-11.verš Vtedy prišli k Ježišovi farizeji a zákonníci z Jeruzalema a spýtali sa: „Prečo tvoji učeníci ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

12. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List Židom 9,24-28 Veď Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

11. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Matúša 19,10-12 Keď je to tak medzi mužom a ženou, nie je dobré ženiť sa! Odpovedal im: Nie všetci ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

10. nedeľa po Svätej Trojici 2021 – Kajúca nedeľa

Evanjelium podľa Lukáša 3,7-17 Zástupom, ktoré prichádzali k nemu, aby ich pokrstil, povedal: „Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Potáborové detské Služby Božie 2021

VEĽKÉ EGYPTSKÉ DOBRODRUŽSTVO Toto sú deje Jákobovho rodu: Keď bol Jozef sedemnásťročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

8. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 39,7-20 Po týchto udalostiach však žena jeho pána začala upierať oči na Jozefa, až mu ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

7. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvý list apoštola Pavla Korintským 11,23-26 Lebo ja som prijal do Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

6. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List Jakuba 2,18 Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

5. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvý list apoštola Pavla Timoteovi 2,1-6 Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

4. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Evanjelium podľa Lukáša 17,15-16 Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; padol na ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

3. nedeľa po Svätej Trojici 2021

List Jakuba 2,14-17 Čo je platné, bratia moji, keď niekto povie, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho (takáto) ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

2. nedeľa po Svätej Trojici 2021

Prvá kniha Mojžišova - Genesis 6,5-8 Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Aj naše deti radi spievajú – Duchovná pieseň 2021

Dňa 7. mája 2021 sa uskutočnil 7. ročník súťaže Duchovná pieseň. V tomto roku sa súťaž prvýkrát uskutočnila v online ...
Čítať Viac

Online zborové stretnutie

Milí priatelia, bratia a sestry, opäť vás srdečne pozývame na online zborové stretnutie cez aplikáciu Google meet dnes (18.4.2021) v ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

Boli sme v RTVS

😍Milí priatelia a milí cirkevníci.😍 Dnes bola 🎬v RTVS👍 odprezentovaná naša vízia na rok 2021 a naša práca v cirkevnom ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

NTM 2021

Milí priatelia, drahí manželia, v rámci tohtoročného Národného týždňa manželstva vás pozývame k tomu, aby sme si ako manželia opäť ...
Čítať Viac

Simeon a Anna

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete niečo o jednom deduškovi a babičke,  ktorí sa volali Simeón  a Anna ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, Rodinky, ÚVOD

Svadba v Káne Galilejskej

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete niečo o jednej SUPER SVADBE... Tak šup, šup pozrite si tajomstvá ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, ÚVOD

GENERÁLNY BISKUP O NAŠEJ VÍZII

Drahí bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi. Chceme sa s Vami podeliť o neuveriteľnú spätnú väzbu od brata generálneho biskupa ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Vianočný príbeh

DRAHÉ DETI, keďže máme zrušenú našu detskú besiedku pozrite si naše VESELÉ VIDEO so Simeonom o Vianočnom príbehu... 🎄🎼👍😍😀🥰🙏🎼🎄 Pán ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, ÚVOD

POZDRAV OD BRATOV BISKUPOV

Drahí bratia a milé sestry. Sme veľmi radi, že sa môžeme podeliť s Vami o krásne a povzbudivé pozdravy od ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

DÔLEŽITÝ OZNAM: VIANOCE 2020

!!Vyhlásenie rozšíreného predsedníctva CZ Háj ku konaniu Služieb Božích od 20.12.2020!! Drahé sestry a bratia, po dôkladnom zvážení a vzhľadom ...
Čítať Viac

Nové číslo časopisu Vánok

Vážení čitatelia Vánku... Prečítajte si online vianočné číslo nášho zborového časopisu (klikni na obrázok na spodku článku), kde vám prinášame ...
Čítať Viac

Oznam o službách Božích v našich chrámoch

Milí priatelia, bratia a sestry, po dlhšej prestávke vás opäť pozývame na Služby Božie do našich chrámov. Zajtra, v Poslednú ...
Čítať Viac

Predposledná nedeľa cirkevného roka 2020

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka 2020

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

21. nedeľa po Svätej Trojici – Pamiatka zosnulých

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

20. po Svätej Trojici 2020

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

19. nedeľa po Svätej Trojici 2020 – Poďakovanie za úrody zeme

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

OZNAM K SLUŽBÁM BOŽÍM A ĎALŠÍM AKTIVITÁM

Milí priatelia, bratia a sestry, na základe opatrení súvisiacich s vírusom Covid 19 vám oznamujeme, že sa rušia všetky služby ...
Čítať Viac

KONFIRMÁCIA 2020

Konfirmácia – 13.9.2020 Z Božej milosti sa aj v tomto roku mohla v našom cirkevnom zbore konať slávnosť konfirmácie. Pôvodne sme ju mali ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

SLUŽBY BOŽIE PO TÁBORE

Drahí priatelia, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi našom Pánovi. Zažili sme krásne dva turnusy denných detských táborov, kde nás ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

SLÁVNOSTNE SLUŽBY BOŽIE – HORNÁ ŠTUBŇA

Výnimočné letné dni v Hornej Štubni – 5. výročie posvätenia obnovenej modlitebne Začiatok júla 2020 sa v našom cirkevnom zbore niesol v duchu ...
Čítať Viac

DÚHOVÁ PÁRTY

Milé deti, rodičia, krstní a starí rodičia… Evanjelický cirkevný zbor Háj zažil krásne podujatie pre deti v Hornej Štubni z ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

POZVÁNKA – Slávnostné Služby Božie

Evanjelický cirkevný zbor Háj pozýva všetkých na Slávnostné služby Božie ku príležitosti 5. výročia posvätenia modlitebne v Hornej Štubni… Viac informácii ...
Čítať Viac

Služby Božie pri príležitosti 490. výročia Augsburského vyznania

Vážení bratia a milé sestry, na nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť záznam zo slávnostných služieb Božích pri príležitosti 490. výročia ...
Čítať Viac

ZBOROVÝ ČASOPIS VÁNOK 01/2020

Drahí priatelia, sestry a bratia v Pánovi Ježišovi. Tešíme sa, že ku 200. výročiu nášho kostola v Háji nám Pán ...
Čítať Viac

Vďaka za mamy

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete AKO POĎAKOVAŤ SVOJEJ MAMIČKE... Tak šup, šup pozrite si tajomstvá ...
Čítať Viac

Poklad v Ježišovi

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete niečo o POKLADOCH... Tak šup, šup pozrite si tajomstvá ukryté vo ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, ÚVOD

3. nedeľa po Veľkej noci 2020

Prajeme požehnaný čas pri pozeraní ...
Čítať Viac

2. nedeľa po Veľkej noci 2020

Prajeme Vám požehnaný čas ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

ONLINE SLUŽBY BOŽIE 1.NEDEĽA PO VEĽKEJ NOCI

Milí priatelia, bratia a sestry, pozývame Vás  k sledovaniu ONLINE Služieb Božích, ktoré sme natočili v našej zrekonštruovanej modlitebni na ...
Čítať Viac
/ Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

Neveriaci Tomáš

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete niečo o JEDNOM TOMÁŠOVI, ktorý nikomu neveril ... Tak šup, šup ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, ÚVOD

VEĽKONOČNÝ PONDELOK ONLINE SLUŽBY BOŽIE

Milí priatelia, bratia a sestry, pozývame Vás  k sledovaniu ONLINE Služieb Božích, ktoré sme natočili v našom Hájskom kostole a ...
Čítať Viac

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA ONLINE SLUŽBY BOŽIE

Milí priatelia, bratia a sestry, pozývame Vás  k sledovaniu ONLINE Služieb Božích, ktoré sme natočili v našom Hájskom kostole a ...
Čítať Viac

Domáca sviatočná pobožnosť – Veľký piatok – Ukrižovanie Pána

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac

Zelenoštvrtkové stíšenie 2020

Milé sestry a bratia, milí priatelia, pozývame vás k načúvaniu Božieho slova, k piesňam a k spoločným modlitbám za našu ...
Čítať Viac

Peter zapiera Pána Ježiša

MILÉ DETI, dnes Vám prinášame SUPER VIDEO, kde sa dozviete niečo o JEDNOM UJOVI PEŤOVI, ktorý zaprel svojho najlepšieho kamaráta, keď ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, ÚVOD

Domáca pobožnosť Kvetná nedeľa – Palmarum 2020

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac

Zoznam Evanjelických Služieb Božích počas následujúcich dní

Drahí priatelia, na doleuvedenom odkaze a obrázku si môžte pozrieť zoznam Evanjelických Služieb Božích a pobožností na najbližšie dni a ...
Čítať Viac
/ Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

Domáca pobožnosť 5.nedeľa pôstna -Iudica

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

Domáca pobožnosť 4.nedeľa pôstna – Laetare

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac

NEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ POČAS PANDÉMIE

Drahí veriaci, nakoľko máme zrušené Služby Božie z dôvodu pandémie Koronavírusu ponúkame Vám každú nedeľu možnosť rodinnej/domácej pobožnosti. Robíme tak ...
Čítať Viac

(no title)

Milí priatelia, členovia nášho Cirkevného zboru Háj, na základe usmernenia, ktoré vydalo predsedníctvo našej cirkvi (PRE STANOVISKO ECAV !KLIKNI TU!), ...
Čítať Viac

Trojkráľové stretnutie spevokolov 2020

Drahí priatelia. Dnes sme v preplnenom Evanjelickom kostole v Ivančinej zažili krásne duchovno-kultúrne spoločenstvo: TROJKRÁĽOVÉ STRETNUTIE SPEVOKOLOV PIATICH CIRKEVNÝCH ZBOROV ...
Čítať Viac
/ Média, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

Biblické verše na rok 2020

ZBOROVÝ List Židom 2,9 Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas urobil menším, ako sú anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ...
Čítať Viac

Vianoce 2019

Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi. Z Božej milosti sme mohli v našom Cirkevnom zbore prežiť požehnané vianočné sviatky ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

SENIORÁTNE STRETNUTIE ŽIEN U NÁS

Seniorátne stretnutie žien Turčianskeho seniorátu k 30.výročiu nežnej revolúcie, ktoré sa konalo v našom kostole v Háji. Prežili sme nádherný ...
Čítať Viac

POZVÁNKA – KONFERENCIA ROS 2019

Drahé rondiny CZ ECAV Háj. OZ Rodinné spoločenstvo ECAV srdečne pozýva na 16.Konferenciu RoS ECAV, ktorá sa uskutoční 21-24.11.2019 v ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, Rodinky, ÚVOD

MISIJNÉ SLUŽBY BOŽIE

Drahí priatelia. Skvelá myšlienka, nádherné počasie a spolupráca CZ ECAV Háj s mestom Turčianske Teplice bola zárukou krásneho podujatia s ...
Čítať Viac

Seniorátne stretnutie detí 2019

Myšlienka uskutočniť seniorátne stretnutie detí TUS v Turčianskych Tepliciach sa stala realitou 29.septembra 2019, od 14:00hod.,  kedy sme privítali medzi sebou ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, ÚVOD

VÝLET KRAHULE – ROS CZ ECAV Háj

Drahí naši priatelia, AKO RODINNÉ SPOLOČENSTVO SME ZAŽILI KRÁSNY, NENÁROČNÝ VÝLET - VYHLIADKA KRAHULE. CIELE BOLI JASNÉ: 1, 😀Unaviť deťúrence😀 2, 😍Mať ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

Zborový deň 2019 – FOTOGALÉRIA

Drahí priatelia, prežili sme nádherný zborový deň. Bol rozdelený do troch blokov. Slávnostné služby Božie, spoločný obed s hrami a ...
Čítať Viac

OPEKAČKA S PRESBYTERMI

Drahí priatelia. Mali sme skvelý čas opekania slaninky a špekáčikov. Tešili sme sa so spoločenstva, Božieho slova, modlitieb, ako aj ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

FOTOGALÉRIA

Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi. Zažili sme krásny čas určený pre všetký deti, vnúčatá a krstné deti a to na ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

FOTOGALÉRIA – Veľkonočné sviatky 2019

Drahí priatelia. Mali sme požehnaný čas od veľkého piatku až po veľkonočný pondelok. Zažili sme čas vrcholu pôstu a pokánia, ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, Rodinky, Spevokoly, ÚVOD

SLÁVNOSŤ: 100.NARODENIE P.UHORSKAIA 110.NARODENIE J.CIBULKU

Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristu Ježiši! Ak sa pýtate: "Ako bolo na tej slávnosti, kde prišiel novozvolený generálny ...
Čítať Viac

Zborové hody

Drahí priatelia, sestry a bratia v Ježišovi Pánovi našom. Minulý rok okolo jesene prišiel náš Hájsky kurátor s nápadom: "Bratia, ...
Čítať Viac
/ Média, Rodinky, ÚVOD

Sánkovačka RoS a besiedky

Drahí priatelia. Dnes sme mali skvelý spoločný čas pri sánkovaní na Krahuliach - pri geografickom strede Európy. Deti, rodičia a ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Rodinky, ÚVOD

Vystúpenie spevokolov

Drahí priatelia. Dnes sme v preplnenom Evanjelickom kostole v Blatnici zažili krásne duchovno-kultúrne spoločenstvo: TROJ KRÁĽOVÉ STRETNUTIE SPEVOKOLOV PIATICH CIRKEVNÝCH ...
Čítať Viac
/ Média, Spevokoly, ÚVOD

DETSKÉ – VIANOČNÉ SLUŽBY BOŽIE

Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi. Dnes a včera sme zažili niečo jedinečné. Včera v 1. sviatok Vianočný nám ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, Spevokoly, ÚVOD

Seniorátne stretnutie detí TUS

V sobotu 20. 10. 2018 sa približne 30 detí  Turčianskeho seniorátu stretlo v Kultúrnom dome v obci Sklabiňa.  Na úvod po modlitbe si ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, ÚVOD

Dorastová víkendovka – Párnica 2018

Víkendovky sú veľmi vzácnym časom, kedy sa môžme všetci navzájom lepšie spoznávať a zároveň utužovať náš vzťah s Pánom Bohom ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, ÚVOD

VIDEO – úžasná služba OZ OTCOVO SRDCE

Drahí bratia a sestry. Pozrite si video z úžasnej misijnej činnosti amerických misionárov BEVANA a LAURY STEINOVCOV pôsobiacich aj v našom zbore ...
Čítať Viac

23.9.2018, Voľby na GENERÁLNEHO BISKUPA ECAV

Voľby na gen. biskupa ECAV sa uskutočnia v našom cirkevnom zbore na celozborovom konvente dňa 23.9.2018, v kostole ECAV Háji o 9:00 ...
Čítať Viac

BRIGÁDA DOLNÁ ŠTUBŇA

Na Dolnej Štubni nám vznikla vážna havarijná situácia. Podmylo oporné múry potoka a reálne hrozilo, že cez zimu voda poškodí ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

Dištriktuálny deň VD 2018

Deň zmierenia... Dňa 16.9.2018 o 9:30 sa v športovej hale Poprad Aréna uskutočnil Dištriktuálny deň Východného dištriktu. Ráno o 6:30 ...
Čítať Viac

Začiatok Školského roka 2018/19

Je nádherné začať školský rok s požehnaním od Pána Ježiša. Požehnanie detí, študentov a pedagógov bolo pred druhou piesňou... Vidieť ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Dorast, Média, Mládež, ÚVOD

Zborový deň 2018 – FOTOGALÉRIA

Zborový deň 2018 očami pani Kapustovej.  Poď vzdať vďaku svojmu Pánovi, keď ťa pieseň zvonov osloví. Čaká ťa Ten, čo ...
Čítať Viac

Sobota na Evanjelických cirkevných dňoch

V posledný Júnový deň sme sa vybrali viacerí členovia nášho cirkevného zboru (aj so CZ Mošovce) na cestu do Zvolena ...
Čítať Viac
/ Média, Rodinky, ÚVOD

VYHODNOTENIE DETSKEJ BESIEDKY

Drahí priatelia CZ ECAV HÁJ. Je tu koniec školského roka - čas poďakovať učiteľom, pedagógom a vyhodnotiť dochádzku detí z ...
Čítať Viac
/ Besiedka, Média, ÚVOD

FOTO KONFIRMÁCIA 2018

DRAHÍ BRATIA A SESTRY. Prežili sme nádherný čas konfirmácie -vyznania osobnej viery v Ježiša Krista našími mládežníkmi/členmi CZ. Vypočujte si  kázeňnašej ...
Čítať Viac

ŠKOLENIE PRESBYTEROV

DRAHÍ BRATIA A SESTRY. Už sa stáva pre nás tradičným, že 8.mája máme školenie presbyterov cirkevných zborov z Hája, Mošoviec, ...
Čítať Viac
/ Média, Rodinky, ÚVOD

Uvedenie funkcionárov

Drahí bratia a sestry. Tešíme sa, že v našom zbore je mnoho ľudí, ktorých sa dotýka Duch Svätý. Vidíme to ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

STRETNUTIE SPEVOKOLOV

STRETNUTIE 5 SPEVOKOLOV (Háj 6.1.2017) Spevokol z CZ ECAV Blatnica Spevokol "Poltón" z CZ ECAV Háj Spevokol z CZ ECAV ...
Čítať Viac
/ Média, ÚVOD

ZBOROVÁ KAPELA

(Live-nácviky + chvály počas počas podujatí) Zloženie kapely: Tomáš Lipovský (spev, dobrovodná gitara), Anna Hroboňová/Daniela Borcovanová (spev, keyboard,vokály); Eva Adamovičová (priečná ...
Čítať Viac
/ Dorast, Média, Mládež, Rodinky, ÚVOD

Svetový deň modlitieb 2018

Svetový deň modlitieb nesie v sebe nádhernú myšlienku – spojiť kresťanov z celého sveta k jednej konkrétnej bohoslužbe, k rovnakým modlitbám za vybratú krajinu ...
Čítať Viac

Biblické verše pre zbor a misijné skupiny

Drahí priatelia. Na novoročných Službách Božích sme slávnostne vybrali biblické verše na rok 2018 pre náš Cirkevný Zbor a jeho ...
Čítať Viac

RoS na Hornoturčianskom plese

Milí priatelia, V tomto roku 2018 sme sa, ako Rodinné spoločenstvo 13.1.2018 zúčastnili na Hornoturčianskom plese. Bol to spontánný nápad, ...
Čítať Viac
/ Média, Rodinky, ÚVOD