Drahí naši bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi.

 

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu POMÁHAME K RADOSTI, budete potrebovať nasledovné formuláre:


 

Údaje potrebné na poukázanie 2% dane pre naše OZ:
Obchodné meno / názov: Pomáhame k radosti
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 53499930
IBAN č.účtu: SK90 0900 0000 0051 8586 1853
Adresa / sídlo: Podunajská 12542/23F, 82106 Bratislava

ĎAKUJEME