Pozývame Vás...

Drahí priatelia, bratia a sestry blíži sa pre náš cirkevný zbor významná udalosť...

Kto sme...

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku
vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Vypočujte si...

Drahí priatelia, vypočujte si aktuálne kázne našich kňazov...

previous arrow
next arrow
Slider

Archívy: Články

Príslovia 4,10-14 Počúvaj, syn môj, a prijmi moje reči, rozmnožia sa roky tvojho života. O ceste múdrosti ťa poúčam, vediem ťa po priamych chodníkoch. Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď pobehneš, nepotkneš sa. Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Mgr. Tomáš Lipovský

Čítať ďalej
Scroll Up