!!! NAJNOVŠÍ ROZPIS SLUŽIEB TU !!!

Miesto/Mapa – klikni na obrázok Informácie
 
Služby Božie v evanjelickom kostole v Háji sa konajú každú nedeľu o 9:00. Odchod autobusu z Turčianských Teplíc do Hája je o 8:35. Naspäť Vás ochotne odvezieme autom.
kostol Háj
 
Služby Božie v evanjelickom kostole v Dolnej Štubni sa konajú každú prvú a tretiu nedeľu v mesiacio 10:45. Z Turčianskych Teplic sa do Dolnej Štubňe dostanete pešo cez lesopark za 15-20 min. Naspäť do Turčianskych Teplíc Vás zavezieme autom.
kostol Dolná Štubňa
 
Služby Božie v Urbárskom dome vo Vieske (časť Tučianských Teplíc) sa konajú každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci o 10:45. Z Turčianskych Teplic sa do Viesky dostanete pešo smerom k vlakovej stanici 5-10 min. Naspäť do Turčianskych Teplíc Vás zavezieme autom.
Urbársky dom Vieska
 
Služby Božie v evanjelickej modlitebni v Hornej Štubni sa konajú každú prvú a tretiu nedeľu v mesiaci o 14:00. Z Turčianskych Teplic sa do Hornej Štubňe dostanete autom po dohovore na kontaktoch uvedených na tejto stránke.
Modlitebňa Horná Štubňa
 
Služby Božie v obecnom úrade Turček sa konajú každú druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci o 14:00. Z Turčianskych Teplic sa na Turček dostanete autom po dohovore na kontaktoch uvedených na tejto stránke.
Obecný úrad Turček
Večera Pánova Býva podľa rozpisu, obyčajne 1x za mesiac