Autor: Branislav Záborský

ZBOROVÝ JOB 34,12 Vskutku, Boh nekoná nešľachetne a Všemohúci neprekrúca právo. DETSKÁ BESIEDKA HEB 13,5 Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; DORAST 1JAN 3,18 Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. STRETNUTIE RODÍN HEB 3,13 Ale napomínajte sa navzájom […]

Čítať ďalej

Drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi. Dnes a včera sme zažili niečo jedinečné. Včera v 1. sviatok Vianočný nám poslúžil mladší spevokol detí a ich mamičiek (+ 2 ockov). Zaspievali nám dve piesne pri ktorých pookriali naše srdcia. (viď. foto nižšie v článku) Dnes v 2. sviatok Vianočný (na Štefana) nám pán farár vymyslel, že […]

Čítať ďalej

ČAKAJ HO A TEŠ SA NA JEHO PRÍCHOD! Vianoce sa opäť blížia a s nimi možno plno predstáv a očakávaní – ako by to malo byť, ako to chcem alebo hlavne, nech to nie je takto… Možno aj nás premáha túžba mať všetko pod kontrolou, zabrániť chaosu, zachrániť rodinnú atmosféru, vytvoriť domácu pohodu. Alebo nás možno, naopak, premáha rezignácia, […]

Čítať ďalej

V sobotu 20. 10. 2018 sa približne 30 detí  Turčianskeho seniorátu stretlo v Kultúrnom dome v obci Sklabiňa.  Na úvod po modlitbe si detí s pán farárom Tomášom Lipovským zaspievali piesne, ktoré sú im dobre známe z detských besiedok a hodín náboženstva. Potom si  vypočuli podobenstvo o dvoch staviteľoch (Mt 7, 24 – 27), čo bola aj hlavná téma celého nášho spoločného […]

Čítať ďalej
Scroll Up