Vyhlásenie o autorských právach

Na základe Zákona o autorských právach a právach s nimi súvisiacimi č. 185/2015 Z.z., Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Háj vyhlasuje, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia na webstránke:

https://ecavhaj.sk

Autor diela je cirkevná organizácia Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Háj, ako nositeľ práva na dielo, si vyhradzuje na základe Zákona č. 185/2015 Z.z. právo rozhodovať o využívaní a šírení diela. Každé porušenie tohoto práva bude riešené v súlade s Autorským právom, Obchodným a Občianskym právom.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Háj je zabezpečovateľom implementacie softvéru na webovej stránke a programátorom webovej stránky.

Všetky použité aplikácie sú použité v súlade so zákonom o autorských právach.