“Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach” List Rimanom 10:15

Pokiaľ vlastníte akékoľvek nahrávky z kázni alebo podujatí z nášho CZ  kontaktujte nás na  email.
Ing. Branislav Záborský, zborový dozorca(Live-nácviky + chvály počas počas podujatí)