ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
11. nedeľa po Svätej Trojici 2019
Loading
/

Žalmy 92,14-16

Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha, ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži, čerství, aby zvestovali, že je priamy Hospodin, moja skala, v ktorej niet neprávosti.