ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
18. nedeľa po Svätej Trojici 2020
Loading
/

Skutky apoštolov 5,27-32

Tak ich priviedli a postavili pred radu. I vypytoval sa ich veľkňaz, hovoriac im: Prísne sme vám zakázali učiť v tom mene. A hľa, celý Jeruzalem naplnili ste svojím učením a chcete uvaliť na nás krv toho človeka. Ale Peter a apoštolovia odpovedali: Boha treba viac poslúchať ako ľudí! Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zamordovali, keď ste Ho povesili na drevo. Toho Boh povýšil svojou pravicou za Vodcu a Spasiteľa, aby dal Izraelovi pokánie a odpustenie hriechov. A svedkami toho sme my a Duch Svätý, ktorého dal Boh tým, čo Ho poslúchajú. 

Mgr. Zuzana Lipovská