ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
4. nedeľa po Zjavení
/

Prvý list apoštola Petra 5,7

Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.