Archívy: Články

Skutky Apoštolov 1,12-14 PO VSTÚPENÍ Potom sa vrátili do Jeruzalema z vrchu Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema, vzdialený od neho na cestu sobotného dňa. Keď tam prišli, vstúpili Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfeov, horlivec Šimon a Judáš Jakubov do vrchnej dvorany, kde občas bývali. Tí všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so […]

Čítať ďalej

Prelúdium Oslovenie Predspev – Ó Ježiši, Tvoje vzkriesenie Konfiteor Pieseň – 130 Sláva Pozdrav Kolekta Evanjelium Krédo odriekané! Pieseň – 141 Kázeň Žalm 146,1-6 OSLAVA BOŽEJ POMOCI Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. […]

Čítať ďalej
Scroll Up