ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
Pamiatka reformácie 502. výročie
Loading
/

Skutky Apoštolov 9,31

A tak cirkev po celom Judsku i v Galilei i v Samárii mala pokoj, budovala sa, chodila v bázni Pánovej a rozhojňovala sa potešením Ducha Svätého.