Drahí bratia a sestry v Kristovi našom Pánovi.

Chceme sa s Vami podeliť o neuveriteľnú spätnú väzbu od brata generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľku k našej vízii na rok 2021,

ktorú nám zaslal pomocou videa na kanali YouTube: