Skutky apoštolov 20,28 a 32 verš Bedlite teda o seba a o celé stádo, v …

Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby …

Evanjelium podľa Jána 20,24-29 Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, …

„Tajomstvo veľkonočných vajíčok“ List apoštola Pavla Rímskym 5,8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám …

He is risen! Evanjelium podľa Lukáša 24,1-12 V prvý deň po sobote zavčasu ráno šli …

Evanjelium podľa Matúša 27,50-54 A Ježiš znovu zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj