Milí priatelia. Naša zborová kapela 𝑶𝒌𝒂𝒎𝒊𝒉 𝑷𝒓𝒂𝒗𝒅𝒚 nahrala niekoľko videoklipov pre Vás a pre potreby …

Milí priatelia. Sú chvíle kedy Vás niečo veľmi vzácne postretne. Napríklad priateľ po rokoch, nečakaná …

Evanjelium Matúša 6: 32-33 Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte …

„… choď na konci ťa čaká požehnanie …“ Evanjelium podľa Jána 4, 46-54 Tak prišiel …

„Je tento Boh, aj tvojím Bohom?“ Prvá kniha Mojžišova – Genesis 28,10-22 Jákob odišiel z …

Žalm 146 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj