Slide 1

Kto sme...

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku
vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

Slide 1

Vízia ECAV Háj...

Rok 2021 bude pre náš zbor kľúčový. Sme presvedčení, že je dôležité o veciach konštruktívne komunikovať...

Slide 1

Prečítajte si...

Drahí priatelia, bratia a sestry prečítajte si náš zborový časopis "Vánok"...

Slide 1

Vypočujte si...

Drahí priatelia, vypočujte si aktuálne kázne našich kňazov...

previous arrow
next arrow

Ev.Matúša 6:11. POĎAKOVANIE ZA ÚRODY Chlieb náš každodenný daj nám dnes!   Milí priatelia, bratia a sestry, Dnes sme na službách Božích ďakovali  za tohtoročné úrody zeme. Načerpali sme povzbudenie do svojich životov v spovedi a sviatosti Večere Pánovej. S dvomi piesňami vystúpili aj naše dorasťáčky z folklórneho súboru LÚČIK  

Čítať ďalej

List apoštola Pavla Rímskym 13,8-10 LÁSKA K BLÍŽNYM Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska.

Čítať ďalej

AKTUÁLNE PODMIENKY ÚČASTI NA SLUŽBÁCH BOŽÍCH V CZ ECAV HÁJ (od 19.9.2021)   Drahí bratia a milé sestry, v súlade s aktuálnymi nariadeniami stanovenými v COVID automate a Cirkevnom semafore o organizovaní Služieb Božích by sme vás radi informovali o nasledovných podmienkach vstupu na služby Božie v chrámoch CZ ECAV Háj. V súčasnosti je okres Turčianske Teplice zaradený […]

Čítať ďalej