UVOD

Kto sme...

Sme ľudia, ktorí spoznali Božiu lásku
vyjadrenú skrze život, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista.

2%

Pomáhame k radosti ...

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

VANOK

Prečítajte si...

Drahí priatelia, bratia a sestry prečítajte si náš zborový časopis "Vánok"...

KAZNE

Vypočujte si...

Drahí priatelia, vypočujte si aktuálne kázne našich kňazov...

previous arrow
next arrow

V pondelok 4. júla 2022 v priestoroch Biskupského úradu vo Zvolene sa opätovne stretla kandidačná porada, tvorená predsedníctvami seniorátov a dištriktov, aby zostavila kandidátku na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu. Poradu na základe uznesenia Generálneho presbyterstva zo dňa 9.6.2022 viedlo predsedníctvo kandidačnej porady v zložení: Martin Chalupka za ordinovaných, senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a za neordinovaných Peter […]

Čítať ďalej

Evanjelium podľa Lukáša 14,15-24 PODOBENSTVO O VEĽKEJ VEČERI Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal Mu: Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom! On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo už je všetko hotové! Ale všetci sa začali jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: […]

Čítať ďalej