„… preto kresťanstvo by mala byť cesta za človekom …

„… Pokora zvíťazila nad pýchou …“ Prvý list apoštola …

Koncert piesňovej tvorby

V nedeľu 27.8. o 18:00 sa v našom kostole v Háji uskutoční koncert piesňovej tvorby. …

Lego párty

Pozývame deti každého veku na Lego párty, ktorá sa …

Evanjelium podľa Lukáša 19,36-40 Ako šiel, prestierali svoje plášte …

Kniha Jóbova 12,2-3a Naozaj, vy zastupujete ľud a s …

Rozpis služieb Božích
CZ ECAV Háj