ECAV HÁJ

ECAV HÁJ

CIRKEVNÝ ZBOR ECAV NA SLOVENSKU HÁJ

Drahí priatelia. Dnes sme v preplnenom Evanjelickom kostole v Blatnici zažili krásne duchovno-kultúrne spoločenstvo: TROJ KRÁĽOVÉ STRETNUTIE SPEVOKOLOV PIATICH CIRKEVNÝCH ZBOROV HORNÉHO TURCA Na ranných Službách Božich sme počuli zvesť Slova Božieho o múdrcoch z východu (Evanjelium Matúša 2:1-12verš). Brat farár z CZ Blatnica Mgr.Tomáš German nás upriamil na to, že máme vzácny dar v dieťati-Ježišovi. Príkladom nám slúžia […]

Čítať ďalej

Drahí priatelia, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi. Naším cieľom je, aby zvesť kázaného slova Božieho bola bližšie ku každému. Práve preto sme sa rozhodli o vytvorenie podcastov kázni z nášho CZ. Čo je to Podcast si môžte prečítať !TU! Na podcast môžete využiť svoj obľúbený prehrávač v PC (VLC, iTunes a iné), či aplikácie vo svojich […]

Čítať ďalej

ZBOROVÝ JOB 34,12 Vskutku, Boh nekoná nešľachetne a Všemohúci neprekrúca právo. DETSKÁ BESIEDKA HEB 13,5 Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám; DORAST 1JAN 3,18 Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. STRETNUTIE RODÍN HEB 3,13 Ale napomínajte sa navzájom […]

Čítať ďalej
Scroll Up