ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
10. nedeľa po Svätej Trojici – Nedeľa pokánia 2023
/

Evanjelium podľa Lukáša 19,36-40

Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste. Keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! Ale niektorí farizeji zo zástupu Mu hovorili: Majstre, zakáž to svojim učeníkom! Odpovedal im: Hovorím vám: Ak títo budú mlčať, kamenie bude kričať.