ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
11. nedeľa po Svätej Trojici 2023
Loading
/

„… Pokora zvíťazila nad pýchou …“

Prvý list apoštola Petra 5,5b-7

A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.