ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
14. nedeľa po Svätej Trojici 2023
/

Žalm 146

Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci. Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu, ktorý učinil nebesá i zem, more i všetko, čo je v ňom; ktorý zachováva vernosť naveky; On dopomáha utláčaným k právu a hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje uväznených, Hospodin otvára oči slepým, Hospodin dvíha skleslých, Hospodin miluje spravodlivých, Hospodin chráni cudzincov, zachováva sirotu a vdovu, ale cestu bezbožníkov prevracia.Hospodin bude večne kraľovať, tvoj Boh, ó Sion, z rodu na rod. Haleluja!