ECAV HÁJ
ECAV HÁJ
16. nedeľa po Svätej Trojici 2023
/

„… choď na konci ťa čaká požehnanie …“

Evanjelium podľa Jána 4, 46-54

Tak prišiel zase do Kány Galilejskej, kde z vody urobil víno. Tam bol kráľovský úradník, ktorému syn bol chorý v Kafarnaume. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galiley, šiel k Nemu a prosil Ho, aby mu prišiel uzdraviť syna, lebo už umieral. I riekol mu Ježiš: Keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste.Odpovedal Mu kráľovský úradník: Poď, Pane, kým mi dieťa neumrie.Riekol mu Ježiš: Choď, syn ti žije. A uveril ten človek slovu, ktoré mu Ježiš povedal, a šiel. Keď bol ešte na ceste, vyšli mu naproti sluhovia a povedali: Žije ti dieťa. Spýtal sa ich teda na hodinu, v ktorú sa mu uľavilo. Povedali: Včera popoludní o siedmej mu prestala horúčka.Tu poznal otec, že to bolo práve v hodinu, v ktorú mu Ježiš povedal: Syn ti žije. I uveril on a celá jeho domácnosť. Toto bolo zase druhé znamenie, ktoré učinil Ježiš, keď prišiel z Judska do Galiley.